Alustab juhtimisteemaline sari “Juhid noortele”

Juhioskustest räägitakse tänapäeval igal alal, olgu siis tegemist dekaani, kui akadeemiku oskusega juhtida teaduskonda, firmajuhi oskusega innustada oma alluvaid või siis tudengi võimega ennast pingelises ülikoolielus ise juhtida. Oluline selle juures on siiski see, et olenemata valdkonnast, kus need oskused omandatud on, saab juba kogenud inimene oma teadmisi uutesse olukordadesse üle kanda – vahet pole, kas on tarvis motiveerida teisi või iseennast, on sul vaja ennustada kulusid majapidamises või tulevase projekti tarvis.

Õpime praktikutelt

Tõenäoliselt nõustuvad paljud sellega, et neid teadmisi on võimalik omandada alles praktika käigus – probleemide repertuaar on lai ja täis ootamatuid olukordi. Reaalses maailmas ei saa tihtipeale käituda üldiste juhendite järgi ja otsuseid tuleb enamasti teha mittetäieliku informatsiooni põhjal. Siiski on rõõm tõdeda, et iga kord ei pea jälle jalgratast leiutama. On olemas laialdasemaid põhimõtteid, mida saab alati juhtides järgida. Mis mitte ainult ei anna õiget suunda kätte, vaid aitavad ka meeles pidada, mis on oluline ja mille või kellega tuleb arvestada.

Selle tõttu alustab Noorte Liidrite blogi aprillis oma uue postituste sarjaga “Juhid noortele”, mis hakkab ilmuma iga kahe nädala tagant. Sarjas on ühiskonnas juhtivatel positsioonidel olevad inimesed lahkelt nõus jagama oma teadmisi mõnel olulisel teemal. Sulge tõstma motiveerib neid teadmine, et nende hea nõu on abiks tulevastele liidritele ja et tänu neile tehakse hiljem mõni viga vähem, suudetakse ära hoida katastroofilisi läbikukkumisi ja mis veel tähtsam – ühel päeval võivad just need noored viia ellu suuri muutusi maailmas.

Kuidas alustame

Kirjutajaid valime juhtide seast, kes meid inspireerivad ja kes oma julgete otsustega igapäevaselt silma paistavad. Hetkel on oma jah-sõna andnud kõik, kellelt küsinud oleme. Otsa teeb lahti 5. Aprillil TÜ loodus-ja tehnoloogiateaduskonna õppeprodekaan Mart Noorma oma sõnumiga: “Isegi kõige positiivsemad muudatused põhjustavad alati vastasseisu”.