Ebaõnnestumisest jõhkra aususega ehk raskelt tulnud juhtimise õppetunnid Pärnu Juhtimiskonverentsilt 2012


Pärnu Juhtimiskonverentsil oli sel aastal tõeliselt agiteeriv teema – ebaõnnestumine. Võin igati rahulejäänuna tõdeda, et esinejad kandsin enda ettekannete aususe ning julgusega selle raske teema igati välja. Kuulda võis nii endise Copterline’i juhi Tõnis Lepa avameelset lugu ettevõtte käitumisest ja vigadest kopteriõnnetuse järgsel ajal kui ka ettevõtja Ivo Suursoo lugu sellest, kuidas ühe ambitsioonika äri kiire käivitamise ja sulgemise protsessis suudeti “põletada” aastaga 600 000 eurot.

Eredamaid konverentsilt kõlama jäänud mõtteid:

“Näidates näpuga teise peale, näitad samas kolmega endale.” Hermann Kalmus, EELK Pilistvere Koguduse vaimulik

“Ebaõnnestumistel pole alati süüdlast. Süüdlase otsimine loob sageli organisatsioonis vaenuliku õhkkonna, mis päädib sellega, et eksimusi hakatakse varjama, ei keskenduta enam uute lahenduste väljatöötamisele, mis toob kaasa keskpärasuse. Juhi roll on võtta inimestel maha hirm eksimise ees.” Janne Lihavainen, Prisma Peremarketi juht

„Ebaõnnestumise hirmu sisu on kartus saada negatiivset tagasisidet.“ Aleksander Pulver, psühholoogiaprofessor

“Mittelendava linnu tiibade kärpimine ei pane teda paremini lendama, vaid pikendab agooniat.” Ivo Suursoo, ettevõtja

“Suur ebaõnnestumine algab pisiasjadest.” Bernd Madauss, kosmosetehnoloogia guru

“Ebaõnnestumistest õppimine viib edaspidi eduni, kuna teeme seeläbi targemaid ja paremaid otsuseid.” Bo Henriksson, staažikas ettevõtja

“Juhtide poolt väljatöötatud strateegiad ebaõnnestuvad tihtilugu seepärast, et juhid ei näe, kust peaks nende plaani kohaselt tulema motivaatorid töötajatele, lisaks ollakse liialt kinni numbrilistes näitajates ja omatakse ebapiisavat ülevaadet organisatsiooni tegelikest protsessidest ning tööst.” Douglas Frank, INSEADI ärikooli õppejõud

“Targemana edasiliikumiseks tuleb esmalt oma vigu tunnistada ja küsida endalt, mis ma sellest õppisin.“ Hendrik Roosna, ettevõtja

“Tegelege nende ülesannetega ja nautige neid sündmusi, mis on siin ja praegu olulised ning toimumas – liigne muretsemine võtab meilt rõõmu ning oskuse praegust hetke nautida.” Katri-Evelin Kalaus, psühhoterapeut

Mulle isiklikult mõjusid väga Pärnu Konverentside juhi Toomas Tamsari avakõne ja konverentsi eeviimane esineja, äribestsellerite autor Tim Harford, kelle ettekannetest ma ka veidi lähemalt räägiks.

Toomas Tamsari kõnest võiks eelkõige kõrva taha panna teadmise sellest, miks me ei õpi oma vigadest. Ta tõi välja 5 peamist põhjust:

– Me usume, et mõistame oma vigu ja oskame tulevikku seetõttu paremini ette näha, kuid tegelikult see nii ei ole;

– Me usume erilise kriitikata lugusid teiste õnnestumistest, adumata, et iga lugu on lihtsustus ja seega teatud mõttes illusioon;

– Me usume liiga kergelt eksperte ja suurt teadmist, suure teadmisega kaasneb aga illusioon ettearvatavusest, mistõttu liigne teadmus võib tulla hoopis kahjuks;

– Me toetume otsuseid tehes liialt oma intuitsioonile, arvestamata tegelikke olusid;

– Me usume seda, mida uskuda tahame ning pärast õnnestumist üritame enda “edu valemit” korrata, kuid tõsiasi on see, et tihtipeale pole esimese õnnestumise puhul olnud tegu muu, kui õnneliku juhuse, mitte planeeritud ja edukalt välja kantud valemiga.

„See on loomulik, et me ei soovi eksida. Vigade vältimine tähendab aga teha mitte midagi uut, mitte midagi põnevat, mitte midagi tähenduslikku. Me kõik teeme vigu, me kõik eksime, oskus vigasid parandada on võtmetähtsusega,” oli üks peamisi mõtteid, mis Tim Harfordi ettekandest kõlama jäi.

Ühtlasi rääkis Harford katsetest, millega on uuritud inimeste käitumist grupis. Kui terve grupp vastab ühtmoodi, vastab samuti ka katsealune, hoolimata sellest, kas ta tegelikult nii arvab. Piisab aga sellest, kui vaid üks inimene ütleb välja teistmoodi arvamuse, kui katsealune julgeb ka ise oma tegelikku arvamust avaldada. Jagaksin siinkohal ka hea meelega Tim Harfordi poolt toodud antud käitumismalli illustreeriva näite. Lihtne on olla osa massist, kuid julged on need, kes eristuvad ja ei pelga välja öelda enda teistest erinevat arvamust.

Kokkuvõttena tahaksin kindlasti tänada Pärnu Konverentside tegusat korraldusmeeskonda, vabatahtlikke, tegevjuhti Art Lukast ja kõiki huvitavaid inimesi, kellega mul nende konverentsipäevade jooksul tutvuda ning vestelda õnnestus. Järgmise aastani!
Konverentsil räägituga saad täpsemalt tutvuda Pärnu Konverentside blogist.