Eduka tööintervjuu 8 lihtsat sammu


Tööintervjuu on väga oluline samm tööotsingute juures. See annab võimaluse näha, kas amet ja firma, kuhu kandideerisid, vastab sinu ootustele. Samuti on tööintervjuu tööandjale vahendiks selgitada, kas oled õige isik positsioonile.

Tööintervjuu on töölesaamise juures tihti suurimaks komistuskiviks: tehakse sageli esinevaid vigu ega arvestata lihtsate, kuid ääretult oluliste põhitõdedega. Tööintervjuu on silmast-silma suhtlus oma potentsiaalse tööandjaga – seda võimalust tuleb maksimaalselt ära kasutada! Lihtsate põhitõdede jälgimine ja riskijulgus tasuvad ära: kui võidad, oled õnnelik, kui aga kaotad, oled järgmisel korral targem. Jeff Haden, kes on läbi viinud tuhandeid tööintervjuusid, annab hea ülevaate kaheksast praktilisest nipist tööintervjuul läbilöömiseks:

  1. Ole meeldiv. Kõlab küll loogilisena, kuid see on ääretult oluline! Hea esmamulje paneb kõigele aluse. Naerata, hoia silmsidet, ole entusiastlik, kasuta intervjuu läbiviija nime – näita enda parimat külge! Me kõik tahame töötada inimestega, kes meile meeldivad ja kellele meie meeldime. Kasuta seda teadmist enda kasuks – vaid vähesed teevad seda.
  2. Ära iialgi alusta intervjuud öeldes, et soovid seda tööd. Miks? Kuna tegelikult ei tea sa veel, kas soovid. Selle asemel…
  3. Küsi küsimusi, mis sind tegelikult huvitavad. Keskendu välja selgitamisele, kas töö sulle sobib: kellega koos töötama hakkaksid, kellele aru annaksid, millised oleksid su kohustused jm. Intervjuu peaks alati olema kahepoolne, seda enam, et intervjuu läbiviijad suhtuvad positiivselt innukatesse kandidaatidesse. Küsimuste küsimine on ainuke viis selgitamaks välja, kas soovid konkreetset tööd. Seega ära karda küsida rohkelt küsimusi. Seni kuni sa ei võta intervjuu juhtimist täielikult üle, on intervjuu tempo muutus intervjuu läbiviijale nauditav ja meeldejääv. (Näiteid asjalikest intervjuuküsimustest võid leida siit).
  4. Tee end meeldejäävaks. Kurb tõde on see, et hiljem ei mäleta intervjuu läbiviijad sinu koha suurt midagi – eriti kui intervjueeritakse palju inimesi samale positsioonile. Hiljem võidakse meenutada sind pisidetailide järgi nagu „mees krokodillimustrilise kohvriga“. Ennast saab meeldejäävaks teha riietusega, põneva huviga, ebatavalise sündmusega lapsepõlves või karjääris. Põnevate pisidetalide abil on võimalik teha end intervjuul meeldejäävaks ja see on väga oluline.
  5. Tea, mida suudad pakkuda. Firma tausta uurimine on loomulik. Mine aga samm edasi ja leia viis, kuidas saaksid panustada mõnda täiendamist vajavasse valdkonda. Kui sul on mõni spetsiifiline tehniline oskus, siis too esile, kuidas oleks võimalik seda koheselt ära kasutada. Kuid ära ütle, et: „Sooviksin juhtida teie sotsiaalmeedia turunduse ümberkorraldamist.“ Esiteks võid jätta nii endast jultunud mulje ja teiseks võib keegi teine juba selle eest vastutata. Selle asemel too esile oma oskused ning ütle, et sooviksid selles meeskonnas/valdkonnas töötada. Kui sellist meeskonda veel pole, siis on võimalik, et sind pannaksegi seda juhtima. Kui aga meeskond juba olemas, ei ole sa vähemalt kedagi solvanud ja ei tundu üleolev. Mõtle, mis teeb sind eriliseks ja too esile oma võimalik panus firmasse. Intervjuu läbiviija on piisavalt taibukas märkamaks, kuidas sinu väljapakutud ideid rakendada.
  6. Ära kasuta negatiivseid/eitavaid väljendeid. Intervjuu läbiviijale jääb meelde vähe, kuid eriti meeldejäävad on just negatiivsed lausungid. Kui sa pole kunagi koolitamise eest vastutanud, siis ära ütle: „Ma ei ole kunagi koolitamise eest vastutanud. “ Ütle hoopis: “Ma pole täitnud seda spetsiifilist rolli, kuid olen koolitanud kümneid uusi töötajaid ja loonud mitmeid koolitusjuhendeid.“ Põhimõte on aga lihtne: ära ütle kunagi „Ma ei ole..“, „Ma ei saa..“ jne. Leia positiivset selles, mida oled teinud. Isegi sinu suurim läbikukkumine võib olla parimaks õpikogemuseks.
  7. Küsi töö endale, põhinedes faktidel. Intervjuu lõpus peaks olema hea ettekujutus, kas töö sobib sulle. Kui vajad rohkem informatsiooni, siis küsi seda. Muidu aga kasuta oma müügioskusi ja küsi töö endale. Keskendu töö spetsiifilistele aspektidele: seleta, et töötad paremini meeskonnas või lööd läbi just iseseisvates ametites. Küsi endale töö ja kasuta fakte näitamaks, et seda soovid – ja väärid!
  8. Tugevda oma seotust järelkaja abil. E-mail on hea, kirjalikud märkmed veelgi paremad, tagasiside millegi kohta, mida intervjuul õppisid, on parim. Näiteks e-mail lisainformatsiooniga sellest, mida sinult küsiti või viide teemale, mida arutasite. Mida parem intervjuu ja mida rohkem süvenesid, seda lihtsam on leida viise, kuidas intervjuule järgnev järelkaja tunduks loomulik. Kindlasti täna intervjuu läbiviijaid – ära iialgi alahinda tänulikkuse mõjujõudu.

Originaalartikkel: http://www.linkedin.com/today/post/article/20121121171031-20017018-the-perfect-job-interview-in-8-simple-steps