Global Leadership Summit tuleb taas

Kui tihti oled sattunud või saab üldse osa võtta juhtimiskonverentsist, mille sisule mõtled tagasi veel aastaid kaks või ehk rohkemgi? Minul on selleks kogemuseks The Global Leadership Summit (GLS). See on juhtimiskonverents, mis sai alguse juba 1992. aastal Ameerikas ja on nüüdseks vallutanud maailma kõik kontinendid. Kuna oleme Noorte Liidrite meeskonnas leidnud, et tegemist on ühe väärtusliku konverentsikogemusega oma teadmiste, oskuste ja juhiks olemise visiooni mõistmisega laiemalt, siis toome ka sel aastal oma lugejateni GLS-i parimad juhtimisideed. Tutvustamaks GLS-i kontseptsiooni ja selle edu tagamaid, intervjueerisime GLS selleaastast projektijuhti MEELIS KIBUSPUUD.

Mille poolest eristute teistest Eestis toimuvatest juhtimiskonverentsidest?

GLS juhtimiskonverentsi üks eripära on väga tugev rõhuasetus sotsiaalsetele väärtustele. See aga ei tähenda, et konverents oleks suunatud vaid MTÜ-dele või teistele sotsiaalsetele ettevõtetele. Kuna kaasaegsed juhtimisparadigmad on viimaste aastatega selgelt väärtuspõhisemaks muutunud, siis minu meelest vastab sellele suunamuutusele GLS parimal viisil. Äriettevõtetele võib selline sotsiaalsetest väärtustest lähtuv juhtimine pisut võõras tunduda, kuid nagu ütleb selle aasta konverentsi üks kõnelejatest Patrick Lencioni, võib sellises juhtimises peituda parim konkurentsieelis. Kõik GLS esinejad jõuavad kuulajateni küll video vahendusel, aga ettekannete sisu kvaliteet on väga hea ja seetõttu ei kahanda selline konverentsi vorm minu meelest kuidagi selle kvaliteeti. Ilmselt ei oleks ka kunagi võimalik mõningaid ettekandjad Eestisse muul viisil kui video vahendusel tuuagi. Selle aasta kõnelejate seas on nt. USA endine riigisekretär Condoleezza Rice ning tuntud juhtimiskonsultant ja autor Jim Collins. Pealegi jõuab sellisel viisil konverents 90 riiki.

GLS-i üheks võluvamaks eripäraks minu jaoks on ärijuhtimise mudelite ja praktika põimimine sotsiaalsete organisatsioonide juhtimisfilosoofiaga. Selle tulemusena kerkib esile juhtimise tegelik sisu, mis seisneb eelkõige inimestest hoolimises ja nende aitamises oma ande parimal viisil kasutamisel. Sellisel juhul võidab sellest nii inimene ise, organisatsioon, mille missiooni täitmisele ta pühendub, ja ühiskond, kus see organisatsioon mingit lisaväärtust loob.

Kes on GLS konverentsi peamiseks kuulajaskonnaks Eestis?

Kuna konverents on ellu kutsutud Willow Creek Community Church koguduse poolt, siis selle peamine sihtgrupp on algusest peale olnud kristlikud kogudused. Eesmärk on olnud pakkuda kogudustele tipptasemel juhtimisteadmisi ja kogemusi, et kogudused võiksid ühiskonnas oma koha leida ja parimal viisil oma potentsiaali saavutada. Aga konverents oma kõrge taseme ja uudse lähenemisega haaranud tegelikult palju laiema kuulajaskonna. Ka Eestis on meie konverentsidel osalenud lisaks koguduste esindajatele erinevate MTÜ-de esindajad, koolide juhid ja ka äriettevõtete juhid. Väga tore on see, et osalejaskonnast suure osa moodustavad noored, kes ehk täna veel ei olegi otseselt juhid, aga kellest ehk tulevikus saavad juhid. Võib-olla ka siin on üks meie konverentsi eripära, et see ei ole suunatud vaid tippjuhtidele. See on suunatud meeskondadele ja pole tähtis, kui suur on see meeskond. See on suunatud inimestele, kes tunnevad endas juhi kutsumust ja ootavad võimalust seda ellu rakendada.

Milline GLS-l kuuldud  juhtimismõte on Sind kõige enam inspireerinud?

Mul on väga raske tuua välja ühte mõtet, mis mind on inspireerinud. Osalesin esimest korda GLS-l 2006. aastal Helsingis ja sellest saadik on GLS mind igal aastal ja peaaegu iga ettekandega inspireerinud. Ma olen saanud kinnitust oma kutsumusele ja mõistnud, et juhtimine ei ole vaid töö, mida ma teen, vaid tegelikult  terve minu elu. See, kes ma olen inimesena, olen ma ka juhina. GLS-i ellukutsuja Bill Hybels on öelnud, et parim, mida sa saad oma meeskonnale anda, oled sa ise oma parimas vormis. See on üks standard, mida endale ikka ja jälle meelde tuletan. Aga seda mitte ainult töökeskkonnas, vaid ka abikaasa ja isana.

The Global Leadership Summit toimub juba 9.-10.11.2012 Tallinnas ja 16.-17.11.2012 Tartus.  Noored Liidrid on taas kohal GLS Tartu konverentsil ning toome oma lugejateni kindlasti parimad juhtimisideed ja mõtted laiast maailmast. Rohkem infot: www.gls.ee

Vaata lisaks eelmise aasta intervjuud GLS-st siit ja Bill Hybelsi kõnest artiklit siit.