Juhi raamatukogu: “Enesekehtestamine – ei või jah?“

Kolm õppetundi raamatust

Enesekehtestamise võtmesõna on valik.

Kehtestava käitumise puhul on eesmärk õppida valikuid langetama, mitte igas situatsioonis end kehtestama. On olukordi, kus alistuv käitumine on igal juhul eelistatud, sama on agressiivse käitumisega. Ennastkehtestav inimene käitub targalt ja kaalutletult. Tema tegevus ning selle võimalikud tagajärjed/tulemused on läbimõeldud enne tegutsema hakkamist. Omades enda jaoks hästi ärapõhjendatud „miks just nii on hea“ vaatevinklit on lihtsam konfliktolukorras endale kindlaks jääda ja oma ideed teistele „müüa“.

Juhi peamiseks ülesandeks on delegeerimine, informeeritus ja kontroll.

Õige juht oskab luua hea meeskonna ja mõistab, et tänapäeval on võimatu kõiki probleeme lahendada. Meeskondlikul põhimõttel tippjuhtimine lubab selgeid hüvesid nii organisatsiooni tippjuhtidele kui ka otsestele alluvatele. Üheskoos suudetakse toime tulla palju enamaga kui üks inimene võimeline on. Kolleegide heasoovlikkus ja abivalmiduse tajumine tõstab eneseusaldust ja annab kindlustunnet, tänu millele julgetakse teha rohkem ja anda endast rohkem. Meeskonnavaim mõjub soosivalt üksikisiku arengule. Jagatud vastutus parandab alluvate tööalast motivatsiooni.

Mõjuvõimu kontrollnimekiri: (kui leida nendele ennast rahuldavad vastused, kasvab efektiivsus oluliselt ja hulganisti närvirakke jääb alles)

• Kummal poolel on tehingu sõlmimata jäämisel rohkem kaotada?
• Kelle kasuks töötab aeg?
• Kas ma saan kasutada alternatiivi või teise poole olukorda halvendada?
• Kas ma oman kontrolli mõne asja üle, mida teine pool vajab?
• Kas ma saan siduda teise poole niisuguste normidega, mis minu tulemusi edendavad?
• Kas ma saan oma positsiooni parandamiseks koalitsiooni moodustada?

Kellele või mille jaoks soovitaksin

Kõigile edumeelsetele inimestele, kes tahavad ennast arendada ja midagi olulist elus ära teha. Tänu selgelt struktureeritud formaadile ja adekvaatsele sisukorrale, leiab igaüks just selle mida otsib või tunneb, et tal vaja on.

Hinne 5/5

Sisaldab piisavalt palju teooriat, samas domineerivad praktilised väited ja võtted. Käitumismalle on kirjeldatud nii, et need panevad nii ennast ära tundma kui ka inspireerivad uusi lähenemisi järgi proovima.

Tsitaadid raamatust

“Kõik põhjused, miks teine pool kokkulepet tahab või vajab, annavad mulle mõjuvõimu – eeldusel, et ma neid põhjuseid tean.”

“Liidrid on inimesed, kes teevad õigeid asju ja juhid on inimesed, kes teevad asju õigesti.”

Osta või laenutada?

Osta. Raamatus sisaldab palju praktilist, mida on hea aegajalt üle vaadata. Ülesehituselt teooria, koos mõistete seletusega. Järgnevad praktilised võtted erinevates olukordades. Need on koos kommentaaridega, kus mis võtet/lähenemist soovitav kasutada ja kus mida vältida tuleks. Raamatu lõpus on ka huvitavaid teste, et ennast veelgi paremini tundma õppida.

Sirli Saar

Sirli Saar

Olen Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi (EAÜS) aktiivne liige juba ülikoolitee algusest. Selle pooleteise aasta jooksul, mil olen õppinud arstiteaduskonnas ja osalenud EAÜSi töös, on toimunud minuga märkimisväärne vaimne ja emotsionaalne areng. „Kes teeb, see jõuab“ mentaliteedi paikapidavus on minu jaoks tõestust saanud. Targalt ja eesmärgipäraselt tegutsedes leian aega nii arstiõpinguteks, ühiskondlikult aktiivseteks tegevusteks, trenniks kui ka sotsiaaleluks.