Juhi raamatukogu: “Hetk”

Aeg on piiratud ressurss, mille efektiivne kasutamine seisneb selle juhtimises. „Hetk“ on kodumaine ajajuhtimise käsiraamat, mis on kirjutatud koolitaja Kristjan Otsmanni poolt, eestlaselt eestlastele. Raamat pakub 12 sammu, mis aitavad Sul efektiivsemalt ja paremini elada.

Kolm õppetundi raamatust

Kolm eesmärki igaks päevaks

Raamatu üheks parimaks õppetunniks on järgnev soovitus. Püüdle päevas kolme eesmärgi poole, milleks on: töine, eraeluline ja arendav. Tegutsedes teadlikult soovitatud viisil, jagad oma aja erinevate eluvaldkondade vahel ära ning võid kindel olla, et ei keskendu ainult ühele eluküljele, jättes teised hoopis tähelepanuta. Sõnastades iga päev ühe eesmärgi antud kolmes kategoorias, soodustab see mõtlemist, tegutsemist ning edasijõudmist elu erinevates valdkondades. Lõpptulemusena aitab see hoomata suuremat elupilti ning elada tasakaalukamat ja täisväärtuslikumat elu.

Prügikast, arhiiv ja inkubaator

Aja jooksul koguneb tahtmatult meie ümber ebavajalikke asju ja informatsiooni, mis on enamasti koormaks, häirivaks müraks ning mis takistab meil kõige uue ja olulisega tegelemist. Autor pakub ebaoluliste asjadega ümberkäimiseks kolme lihtsat reeglit:

  1. Viska ära nii palju kui võimalik, et puhastada oma ümbrus ebavajalikust
  2. Arhiveeri materjalid, mida võib hiljem vaja minna
  3. Pane kirja tegevused, mida tulevikus korda saata, aga mis praegu ei ole olulised

Tegutsedes eelkirjeldatult, eristad vajaliku ebavajalikust, süstematiseerid lõpetatud projektid ning paned kirja potentsiaalirohked ideed, mis jäävad tulevikku õiget hetke ootama. Niiviisi teed ruumi olulistele ettevõtmistele ning uutele ideedele.

Vaata oma elu üle

Elades tänapäeva kiire elutempoga ühiskonnas, on kerge kaotada järge oma mõtetes, plaanides ja visioonides. Selleks, et ennast mitte kaotada sagiva massi sees, soovitab autor korra elurattast välja astuda, vaadata ennast eemalt, et mõista oma olukorda paremini ja selgemalt.

  1. Võta iga hommikul või õhtul 15-30 minutit, et vaadata üle möödunud ja saabuv päev. Kiida end lõppenud päeva eest ja lepi kokku, millised on paar-kolm toimingut, mille eeloleval päeval kindlasti ära teed.
  2. Võta kord nädalas tunniks aeg maha, et vaadata üle möödunud ja eelolev nädal.
    Leia igas möödunud päevas olulisi asju, mida sai korda saadetud. Edasi vaata üle järgmise nädala kava ning planeeri igale päevale paar olulist asja, mille kindlasti teoks teed.
  3. Iga kuu alguses või lõpus otsusta, millised on suured sammud järgmisel kuul ning mida pead nende saavutamiseks eeloleval nädalal tegema. Hoolitse selle eest, et teaksid, millised on need sammud nii eraelus, enesearendamises kui ka töistes tegemistes.

Kellele või mille jaoks soovitaksin?

Soovitan raamatut kõigile inimestele, kes lihtsalt aja veetmise asemel soovivad seda otstarbekalt ja eesmärgipäraselt kasutada. Raamatu läbitöötamine võib võtta umbes pool päeva. Lugemiseks ja sisu rakendamiseks investeeritud aeg aga väljendub lõpptulemusena stressivabamas, produktiivsemas ning tasakaalukamas elus.

Hinne 5/5

Tsitaadid raamatust

„Prioriteet on jama – sa kas teed midagi või ei tee.“ Mark Forster

„Aeg on ainus taastumatu ressurss ja seetõttu tuleb seda kohelda ükskõik millisest teisest ressursist hoolikamalt.“ Peter Drucker

„Oluline on hoida elus tasakaalu, et jagaksid piisavalt hoolt lähedastele, leiaksid aega enda arendamiseks ning tuleksid toime ka tööeluga.“

Osta või laenutada?

Ajajuhtimine puudutab kõiki inimesi, kuna see määrab ära inimese efektiivsuse ja enesetõhususe. Inimestel, kelle jaoks efektiivne ajakasutus on oluline, soovitan seda raamatut osta, kuna see sisaldab universaalseid ning töötavaid ajajuhtimise soovitusi, juhiseid ja meetodeid. Teistele soovitan antud käsiraamatut laenutada ja lugeda. Kasu lõikavad kõik, sest juhtida aega tähendab juhtida oma elu.

Mikk Habakuk

Mikk Habakuk

Õpin Kõrgemas Sõjakoolis õhuväe õppesuunal. Olles tulevane ohvitser, huvitavad mind juhtimise ja enesetäiendamise alased teemad ja kirjandus. Leian, et igal juhil võiks olla isiklik teadmistepank kirjanduse näol, millest on mugav leida baasteadmisi, uusi ideid ja inspiratsiooni.