Juhi raamatukogu: “Small Talk”

Small talk on inimestevaheline viisakusvestlus, mille eesmärk on teiste inimestega kontakti saavutamine. Viisakusvestlus on ühtlasi ka viis, mille kaudu saab inimene targemaks, kogub informatsiooni kõikvõimalike teemade kohta ning loob suhteid teistega. Tabavalt öeldes on small talk nagu sissepääsupilet, lainemurdja või uste avaja – instrument, mis annab soodsa stardipositsiooni kõigele järgnevale.

Kolm õppetundi raamatust

Tänapäevane juhtimine on suhtlemine

Nüüdisajal on organisatsioonides laialt levinud inimkeskne juhtimine, mille alustaladeks on dialoog ja koostöö töötajatega. Seega on juhile suhtlemiskunsti valdamine märkimisväärselt oluline, kuna tema roll on motiveerida inimesi, lahendada konflikte ja korraldada meeskonnatööd. Just juhi sage suhtlemine oma töötajatega ja nende vastu siira huvi tundmine paneb viimaseid ennast väärtuslikuna tundma, tekitab töötajates motivatsiooni ja soovi oma liidrile järgneda ning töötada ühiselt organisatsiooni eesmärkide ja visiooni nimel.

Igapäevastest asjadest rääkimine muudab meid võrdsemaks

Inimesed erinevad üksteisest mitmete näitajate poolest, mis võivad tekitada barjääre kontaktide loomisel. Olgu nendeks kasvõi väärtused, elustiil ning ametialane ja/või ühiskondlik positsioon. Tihti jääb inimestevaheline tutvus või jutuajamine ära, kuna kardetakse tõrjumist või ei osata sujuvalt vestlust alustada. Siinkohal on jäämurdjaks just small talk oma igapäevaste ja lihtsasti kaasaräägitavate teemadega, milles tunnevad ennast mugavalt mõlemad vestluspartnerid, olenemata nende intelligentsuse tasemest või silmaringist.

Small talk kui strateegiline tööriist

Viisakusvestlus on suhtlusvõrgustiku loomise tööriist ning see võrgustik mängib elus edasijõudmisel tähtsat rolli. Võrgustiku loomisel on oluline iseenda aktiivsus uute kontaktide otsimisel ning loomisel. Mitte keegi ei tule sinuga kontakti looma ainuüksi sellepärast, et sa näed hea välja, oled mingis alas andekas või töötad kõrgel positsioonil. Vastuvõttudel, konverentsidel, kokteilipidudel või mis tahes seltskondlikel üritustel tuleb ise aktiivselt kontakte otsida ehk astuma täiesti konkreetselt inimestele ligi ning alustama vestlust kergetel ja päevakohastel teemadel, millest saab sujuvalt üle minna tegeliku tuumani, kuhu soovisite jõuda.

Kellele või mille jaoks soovitaksin?

Soovitan antud raamatut kõigile, kes tahavad vähegi oma suhtlemisoskust arendada ja täiustada, kuna suhtlemiskunsti valdamine toob käegakatsutavat kasu igale inimesele.

Hinne

4/5

Tsitaadid raamatust

Small Talk makes the World go around!“ Bill Clinton

Small talk on tõhus eelsoojendus, horisondil terendamas võimalik big talk.

Kontakti loomine ja pinnapealsed vestlused viivad sisukate ja tõsiste jutuajamisteni, mis on inimesi ajast aega ühendanud.

Osta või laenutada?

Inimestele, kelle igapäevatöö on tihedalt seotud suhtlemisega, soovitan seda raamatut osta, kuna see sisaldab ajatuid, konkreetseid ja efektiivseid õpetusi; meetodeid ja nippe, mida võib korduvalt üle vaadata ja rakendada.

Mikk Habakuk

Mikk Habakuk

Õpin Kõrgemas Sõjakoolis õhuväe õppesuunal. Olles tulevane ohvitser, huvitavad mind juhtimise ja enesetäiendamise alased teemad ja kirjandus. Leian, et igal juhil võiks olla isiklik teadmistepank kirjanduse näol, millest on mugav leida baasteadmisi, uusi ideid ja inspiratsiooni.