Käthe-Riin Tull: kuidas hoida õigeid liikmeid organisatsioonis

Uute liikmete värbamine organisatsiooni võib tunduda esialgu keerulise ülesandena, kuid selle probleemi lahenedes ootavad ees uued mured. Ühe esimese asjana tuleb värvatud edukalt kaasata organisatsiooni töösse, mille õnnestumine sõltub mõlemast osapoolest. Ühest küljest on oluline süsteem, kuidas uusi liikmeid vastu võetakse ja nende sisseelamine mugavaks tehakse. Teisalt on aga tähtis uue liikme suhtumine ja hoiak ehk tema meelestatus. See on eriti oluline vabatahtlike organisatsioonide puhul, kus inimeste motivaatoriks ei ole palk. Kuidas motiveerida liikmeid mittetulunduslikes ühingutes ning missugused on just sinu organisatsiooni jaoks õiged liikmed, sellest kirjutab meile AIESEC Tartu tegevjuht KÄTHE-RIIN TULL.

Käthe-Riin Tull: Olen olnud kaks ja pool aastat AIESEC Tartu liige. Eelmisel aastal juhtisin personaliosakonda ning täna juba tervet 80-liikmelist organisatsiooni. Selle aja jooksul olen aru saanud, kui oluline on õigete liikmete hoidmine organisatsioonis – iga positsiooni ja ülesande jaoks on olemas see õige inimene, kellel on vastavad oskused või suhtumine. Õiged inimesed samastuvad organisatsiooni väärtusega, on motiveeritud ja tahavad järjest enam panustada ühenduse arengusse.

Mittetulundusühingute puhul on tihti raskusi nii liikmete leidmise kui ka nende hoidmisega – keskmiselt läheb ühest vabaühendusest 6 kuu jooksul ära 50-60% liikmetest. Mida teha selleks, et see nii ei läheks? Alljärgnevalt olen välja toonud minu arvates 6 kõige olulisemat punkti, mis aitavad hoida õigeid liikmeid organisatsioonis:

1) Selge arusaam organisatsioonist

Uutele liikmetele tuleb piisavalt hästi selgitada, miks ja kuidas antud organisatsioon töötab. Neile tuleb rääkida ühenduse ajaloost, selle aluspõhimõtetest ning samas ka tulevikuplaanidest.

2) Arusaam võimalustest ja ülesannetest

Iga liige peab teadma oma tööülesandeid ja võimalusi – taoline informatsioon võimaldab liikmetel organisatsiooni sisse elada  ja mõista nende rolli süsteemis, mille liikmed nad on.

3) Hea kollektiiv ja organisatsioonikultuur

Kultuur ja töökeskkond on mittetulundusliku organisatsiooni jaoks kõige olulisemad faktorid, mis tagavad liikmete pikaajalise kuulumise ühendusse. Iga organisatsioon kannab endas kindlaid väärtusi ja tänu sellele on sinna kuuluvad inimesed ühel või teisel moel sarnase maailmavaatega. Samuti on meeldiv töötada kollektiivis, kus on lõbusad ja usaldusväärsed kolleegid. Inimestevahelised sidemed on olulised lülid, mis hoiavad vabatahtlikku organisatsiooni koos – ükskõik kui veenev või originaalne on organisatsiooni eesmärk, hoiab liikmeid ühenduses kaasatuna just nimelt suhtlusringkond.

4) Informatsiooni liikumine

Info peab jõudma kõikide liikmeteni, kaasamaks neid üha rohkem otsustusprotsessidesse. Mida rohkem liikmeid tunneb vastutust ja mida rohkem on neil informatsiooni, kuidas oma tööd teha, seda enam motiveeritud on nad oma ülesandeid täitma.

5) Tunnustus

Nagu eelnevalt mainitud, on motiveeritud liikmed eduka organisatsiooni alus. Tunnustuse abil saab liige kindluse, et tema tööd väärtustatakse ja see on oluline ka teiste jaoks.

6) Võimalus ennast teostada ja ise otsustada

Noored on pidevalt eneseotsingutel ja tahavad elus oma teed leida. Tahtes teistest erineda, vajavad nad positiivset enesehinnangut. Mida rohkem nad näevad, et organisatsioonis leidub võimalusi avastada enda jaoks uusi asju ja areneda, seda rohkem on nad nõus panustama organisatsiooni arengusse, mis omakorda tähendab pikaajalist kontakti organisatsiooniga.