Intervjuu – Klaas-Jan Reincke: juhi paindlikkus ja töötajatele suurema vabaduse andmine tasub kordades ära!


CPD on hindamise, elluviimise ja targa töökorralduse valdkondades tegutsev ettevõte, mille põhisuunaks on organisatsioonide areng. 2012. aastal võitis CPD ajakirja Pere ja Kodu ning Äripäeva eestvedamisel korraldatava Eesti pere- ja töötajasõbraliku ettevõtte konkursi (jagades esimest ning teist kohta AS Regioga). Seetõttu pidasime sobivaks töötajasõbralikkuse teemal usutleda just CPD tegevjuhi ning partneri KLAAS-JAN REINCKEGA.

Kas pere- ja töötajasõbralikkus on Teie ettevõttes teadlikult valitud suunaks?

Kindlasti on pere- ja töötajasõbralikkus teadlik valik. Samas ei saa öelda, et see on olnud mingil konkreetsel hetkel võetud otsus, et nüüdsest hakkame nendele teemadele erilist tähelepanu pöörama. See on pigem orgaaniliselt kujunenud traditsioon, mis on saanud oluliseks väärtuseks. Aastate jooksul oleme palju õppinud nii enda kogemustest kui ka projektidest, mis koos klientidega ellu viidud.

Üks oluline õppetund on see, et paljude töötajate jaoks on peamiseks stressiallikaks kehv tasakaal erinevate eluprioriteetide vahel, näiteks töö ja pere vahel. Sellepärast on just paindlik töökorraldus väga oluline: meie inimesed saavad ise otsustada, kus, millal ja kuidas nad oma tööd teevad. Lisaks on kõigil võimalik töötada osalise koormusega, kui see peaks vajalik olema. Sellised võimalused aitavad inimestel oma igapäevaelu ja tööd paremini planeerida.

Mis tõukas ehk innustas ettevõtet töötajasõbralikku suunda valima?

Peamiseks ajendiks oli ühelt poolt soov olla hooliv ja atraktiivne tööandja, kuid teiselt poolt ka kindel usk, et selline lähenemine motiveerib inimesi võtma täit vastutust oma ülesannete eest. Meil on ära kadunud traditsiooniline ülemuse-alluva suhe, käsuliin ja kontroll. Selle asemele on tulnud omavaheline arutelu, millised peaksid olema kellegi töö tulemused ja mil määral neid on saavutatud. Usaldame inimeste võimet ise välja mõelda lahendusi ja planeerida oma tööd. Esialgsed kogemused selle lähenemisega olid niivõrd positiivsed, et oleme inimestele järjest suuremat vabadust andnud ja nad on ka järjest rohkem vastutust võtnud. See on viinud väga kõrge pühendumuseni.

Kas töötajate vajadustele vastu tulemine on ettevõtte jaoks väga ressursikulukas? Kas see tasub ennast ära?

Suurem paindlikkus ja vabadus ei tähenda meie jaoks ühesuunalist vastutulemist: see on kasulik nii töötajale kui ka tööandjale. Töötajad saavad oma tööülesandeid paremini kombineerida enda eraelu vajadustega, olgu selleks siis õpingud, pereelu, tippsport või reisimine ning tööandjad saavad vastu pühendunud ja tulemustele orienteeritud inimesi. Meie ettevõttes ei ole pere- ja töötajasõbralikkus üldse lisaressursse nõudnud. Oluline on suhtumine, mitte raha. Seega võib öelda, et kindlasti tasub ära. Vaja on vaid usaldust ja veidi julgust.