Lauri Luide: aita inimesi, see annab nii palju tagasi!

LauriLAURI LUIDE töötab süsteemiinsenerina IT-firmas, aga oma vabal ajal juhib vabatahtlike organisatsiooni Serve the City. Ta on võtnud organisatsiooni nimel presidendilt vastu vabatahtlike juhendaja tunnustusmärgi. TÕNIS KUSMIN vestles Lauriga, et uurida, mis teda liikuma paneb ja kuidas ta teisi kaasab.

Paremad inimesed – parem maailm

Serve the City (edaspidi STC) on rahvusvaheline organisatsioonide võrgustik. Tallinnas on STC käivitunud tänu ühele siin elavale ameeriklasele, kes otsis võimalusi teha midagi ühiskondlikult kasulikku, mis oleks laiahaardeline ja suure mõjuga kogukonnale. Käis ta siis kodulinnas Brüsselis asja uurimas ja nüüd teemegi sama asja Tallinnas.

Ei ole tarvis palju raha, palju ideid või suurt visiooni – tuleb lihtsalt märgata, et teineteisest hoolides võidad ka ise ja koos tehes saavutame palju rohkem.

Igal MTÜ-l on oma valdkond. Mõned tegutsevad, et inimesed oleks loomade suhtes kaastundlikumad; mõned, et lastekodudel läheks hästi; mõned, et kõik vaesed saaksid kõhu täis. STC lähenemine on pisut erinev. Oleme leidnud, et parim moodus, kuidas pikaajalisi ja jäävaid muutusi saavutada, on panna suurt rõhku vabatahtlikule tööle endale. Tähtsaim polegi ehk valdkond, vaid idee, et teed midagi kellegi teise jaoks ilma ise midagi vastu saamata. See muudab sinu suhtumist, nägemust ühiskonnast ja oma rollist selles. Inimesed näevad, et ühiskonna ja riigistruktuuride pelgal tarbimisel ja sinna kaaskodanikuna panustamisel on väga suur vahe. Ei ole tarvis palju raha, palju ideid või suurt visiooni – tuleb lihtsalt märgata, et teineteisest hoolides võidad ka ise ja koos tehes saavutame palju rohkem.

Toome inimesed kokku

STC-l pole kindlat suunda või valdkonda, kuhu vabatahtlikke saata. Koondame suurt hulka vabatahtlikke ja püüame leida neile rakendust läbi erinevate organisatsioonide, et nad saaksid leida väljundi, kuhu oma panust anda. Meie igapäevane töö on leida järjest uusi organisatsioone, kes vajaksid abi või kes võidaksid vabatahtlike panusest.

Näiteks on meie heaks partneriks Toidupank. Alguses seisnes vabatahtlike tegevus selles, et komplekteeriti toidukotte, mis viidi linnaosavalitsustesse. Siis oli meie ülesandeks neile vabatahtlike otsimine. Üsna kiiresti tekkisid Toidupangal püsivabatahtlikud. Üks sõber kutsus teise ja meil polnud vaja enam igapäevaselt sellega tegeleda, et vabatahtlikke juurde leida. Mõnes mõttes ongi meie suunitlus see, et aitame käivitada ja et asi võtaks siis ise jalad alla.

Kuidas me töötame

Meie organisatsioon töötab praegu veel 100% vabatahtlikkuse baasil. Mina ja administreeriv meeskond sealhulgas. Kui korraldame üritust, siis mõtleme välja 10-20 tegevust, mida saab ühe päeva jooksul teha – igaüks valib neist ühe. Tuleme hommikul kokku ja lähme siis üle Tallinna laiali neid tegevusi teostama. Iga grupi eest vastutab üks inimene.

Otsime pidevalt inimesi, kes näitaksid motivatsiooni teha natuke rohkem, kui lihtsalt kohale tulla ja midagi teha. Muidu saavad kõik üritustel osalevad vabatahtlikud sinise STC t-särgi, aga innukamatest võivad saada blackshirt-id (mustad särgid) ja nemad kokku ongi justkui STC hing. Nad korraldavad üritusi, mõtlevad välja, mida teha, võtavad ühendust partneritega ja innustavad teisi.

Lükkame hoo sisse

Meie ülesandeks pole ehitada STC-d kui organisatsiooni. Kui abistatav ettevõtmine nagu Toidupank saab ise vabatahtlike kaasamisega hakkama, siis meid polegi sinna vaja. Pigem tahame, et inimesed oleksid valmis aitama ja erinevatel organisatsioonidel läheks seeläbi hästi.

Näiteks läheb keegi lastehaiglasse ja alguses meisterdatakse seal koos lastega, kes on sinna pikaks perioodiks jäänud ja kellel on õudselt igav. Siis saab vabatahtlik tuttavaks töötajatega. Mingi aja pärast avastab, et tahaks seal tihedamini käia, kui on meie poolt organiseeritud, siis võibolla hakkabki seal igal nädalal käima. Ja see ongi meie eesmärk, et vabatahtlik tegevus areneks!

Organisatsioone, kes midagi head teevad, on väga palju. Vabatahtlikke, kes on nõus panustama ja aitama – neid veel nii palju pole. Meie eesmärk on innustada Tallinna elanikke vabatahtlikena kaasa lööma.

Inimesed tulevad meeleldi

Alguses arvasime, et värbamine on raske. Aga see on osutunud üheks lihtsamaks ülesandeks. Käime koolides ja ülikoolides. Räägin lugusid konkreetsetest inimestest, keda olen aidanud. Selgitame sealjuures, et kui palju inimesi teeb väikseid asju, siis me teeme koos midagi suurt. Noortele see üldiselt meeldib.

Efektiivseim moodus oma aega investeerida on nii, et teised inimesed hakkaksid sama tegema.

Inimesed ikka tahavad aidata. Pealegi me teeme alati koos kambaga, paljudele ongi see motivaatoriks. Mõni mõtleb, et ma ei tea, kas ma ikka tahan minna vanadekodusse aitama, aga lähme paljude noortega ja nii on seltsis segane. Kui sa inimesega jutule saad, siis pole raske innustada.

Näiteks on ühes supiköögis vaja 8 inimest. Mõnikord on seal olnud isegi 30 vabatahtlikku. Siis me ei peagi lisaks motiveerima ja innustama, pigem lihtsalt andma inimestele võimaluse lihtsalt ja kerge vaevaga midagi teha. Üksinda on võibolla raske mõelda, mida teha, organisatsioon leida ja nendega kokkuleppele saada. Meie teeme selle ära.

Sinu enda motivatsioon

Ma tahan ka inimesi aidata, kes ei tahaks! Ma olen kristlane ja minu üks põhilisi väärtusi on elada pigem teiste inimeste vajadusi silmas pidades. Ma ei mõtle seda, et lõpetan ise kas või kuskil rentslis. Ma olen lihtsalt näinud, et teiste aitamine annab mulle endale nii palju tagasi.

Peamine põhjus, miks ma STC-s olen, on see, et efektiivseim moodus oma aega investeerida on nii, et teised inimesed hakkaksid sama tegema. Minu kui STC direktori ülesanne on tegeleda blackshirt-idega, süstida nendesse STC väärtusi ja abivalmidust. Et nemad innustaksid omakorda teisi.

Kui ka sina tahad aidata luua paremat Eestit, saada uusi teadmisi ning oskusi, siis veel on viimane võimalus tulla Noorte Liidrite juhtimiskooli, mille teemaks ongi sel aastal “Homse Eesti loojad”. Pikemalt loe siit.