Liisi Toom: Kuidas luua suurepärane meeskond ja seda kasvatada

board_meeting
Sain hiljaaegu suurepärase võimaluse osaleda JCI Estonia Aastakonverentsil, mis sel korral keskendus rahvusvahelisele ettevõtlusele. Ootasin huviga just juhtimise ja meeskonna teemadel toimunud sessioone, millest üht tahaksin nüüd ka Sinuga jagada: kuidas luua suurepärane meeskond ja seda kasvatada. Sessiooni viis läbi Liisi Toom, kellest võid lähemalt lugeda postituse allosas. Usun, et antud õppetunnist on kasu nii neile, kes hakkavad moodustama täiesti uut meeskonda kui ka juba olemasolevasse tiimi liikmete juurde värbajatele.

Mis eristab meeskonda tavalisest grupist?

Kindlasti see, et igal (edukal ja toimival) meeskonnal on ühine eesmärk, ühised väärtused ja mitmekesine oskustebaas. Meeskonna loomise ja kasvatamise protsessi saab laias laastus jagada seitsmeks sammuks:

Esimene samm meeskonna loomisel ja uute inimeste tiimi värbamisel on tiimijuhi analüüs iseenda tööle ning tiimi hetkeolukorrale: mis on meeskonna eesmärgid? Milliseid väärtusi peaksid meeskonnaliikmed kandma? Kas praegused liikmed teavad, miks nad meeskonnas on ning mis on seal nende täpne roll? Ehk oleks alustuseks vaja hoopiski olemasolevat meeskonnastruktuuri parandada ning seniste liikmete fookus uuesti paika saada? Või on mõni vana tiimiliige äkki hoopiski meeskonna üldistest väärtustest lahku kasvanud?

Teine samm käib tihedalt koos esimesega ja selleks on meeskonnakultuuri defineerimine. Selleks, et uued liikmed saaksid paremini meeskonda sisse elada peaks neil olema ka millelegi tugineda. Mida meeskonnakultuur endast kujutab? Lihtsalt öeldes on see viis, kuidas antud tiimis “asjad käivad”. Kas, kuidas ja kui tihti on meeskonnaliikmetel tavaks suhelda omavahel ka tööväliselt? Milline on meeskonna otsustusprotsess ja kuidas toimib kontroll? Kuidas peetakse koosolekuid? Kõik see kokku moodustab meeskonnakultuuri, mis ideaalis peaks olema selline, et ahvatleks ligi just taolisi inimesi, keda enda tiimis näha soovid.

Kolmas samm on tegelikult üsna lihtne ja armas: julgege olla omapärased. Liisi tõi näitena enda eelmise töökoha ZeroTurnaroundi, kus töötavad ilmselgelt inimesed, kellele meeldib tehnika ning paljudele neist meeldivad seejuures ka ulmefilmid. Sellega kaasaskäiv fänlus on ka osa ettevõtte meeskonnakultuurist. Kas ka sinu meeskonnas leidub midagi, mille suhtes kõik liikmed kirglikud on?

Tahaks värvata, aga keda?

Kui oled veendunud, et olemasoleva meeskonnaga või Sinu enda ettevalmistusega meeskonna loomiseks on kõik parimas korras, võib ette võtta järgmise etapi ehk keskenduda värbamisele.

Neljas samm on enda vajaduste kirjapanek: milliseid inimesi mis ülesannete tegemiseks meeskonda vaja on? Seejuures on oluline jälgida, et ülesanded, mille jaoks tegijaid otsid, ei oleks liialt tühised, sest vähemõttekad ülesanded on ühed suurimad demotivaatorid.

Viies samm on värbamiskuulutuse/-teate koostamine. See on ühtviisi oluline nii äriühingutele kui ka vabatahtlikele organisatsioonidele. On oluline, et teate sihtgrupp ehk inimesed, keda enda meeskonnas näha sooviksid, mõistaksid läbi selle peamisi meeskonna väärtusi ja väljakutseid, mille vastuvõtmist neilt oodatakse. Väga oluline on mitte anda tühje lubadusi, vaid kajastada reaalset olukorda ning võimalusi, mida organisatsioon suudab uuele liikmele pakkuda.

Kui kõik läheb hästi, saabub avaldusi mitmetelt headelt kandidaatidelt, mis toob meid kuuenda sammuni ehk kuidas teha valik, keda võtta. Liisi soovitus oli see, et värbamisintervjuul võiks peale tiimijuhi olla ka mõni meeskonnaliige – niiviisi jõuab üks hoida intervjuud soovitud kursil ning teine vaadelda ning teha tähelepanekuid intervjueeritava kohta. Inimene, keda kindlasti tasub enda meeskonda võtta on erakordne (seejuures juhtis Liisi tähelepanu faktile, et suurepärane CV ei muuda inimest erakordseks), suhtub kirglikult enese arendamisesse ja sellesse, mida teeb ning omab kombinatsiooni tiimis vajaminevatest oskustest ja meeskonda sobivatest isiksuseomadustest.

Seitsmenda sammuna mainis Liisi enda toote/teenuse/projekti/meeskonna suurepärasena hoidmise vajadust. Kui inimesed näevad ja kuulevad, kui ägedate asjadega Sinu meeskonnas tegeletakse, ei pruugi Sul peagi enda vabadele positsioonidele palju reklaami teha – (reaalsusele tuginev) positiivne kuvand teeb suuresti töö enda eest.

Pärast Liisi ettekannet küsisin talt, kas tema meelest on meeskondade loomine äriettevõttes erinev vabatahtlikust organisatsioonist. Liisi arvamus oli, et ei erine, sest ka vabatahtlik tegevus on vabatahtlik vaid selle hetkeni, kui on langetatud otsus see vastutus võtta. Sealt alates on tegemist kohustusega, mis vajab täitmist. Seejuures näitab inimese suhtumine vabatahtlikku tegevusse ära tema tõsiseltvõetavuse ja usaldusväärsuse ka teistel elualadel. Nõustume Liisiga!

Liisi Toom

Liisi Toom on Persoonibrändi Agentuuri OÜ asutaja, persoonibrändi kujundamise koolitaja ja konsultant, Tartu Ülikooli kommunikatsioonijuhtimisemagister. Ta on töötanud Eesti Rahva Muuseumis kommunikatsioonijuhina ja Eesti innovatiivseimas start-upis ZeroTurnaround personali- ja kommunikatsioonijuhina.