Mart Noorma – Mis on visioon ja kuidas see seostub iga liikmega?

Mart Noorma on TÜ Loodus- ja Tehnoloogiateaduskonna õppeprodekaan. Ta on oma progressiivsete ideedega võtnud eesmärgiks võidelda mugava paigalseisuga ja lahendada probleeme, millega akadeemiline üldsus on nii harjunud, et neid vaevu enam nähakse. Ta omab pikaajalisi juhtimiskogemusi ning inspireerib inimesi enda ümber oma selge visiooniga.


Martin Noorkõiv

Martin Noorkõiv

Olen üsna veendunud optimist ja usun inimeste võimesse maailmas asju korda teha. Püüan oma igapäevases tegevuses ühendada ulmelisi visioone ning praktilisi väljakutseid kodanikuühiskonna, sotsiaalse ettevõtluse ning demokraatia arendamise juures. Töötan SA Domus Dorpatensise tegevjuhi ning Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimehena selle nimel, et tänastest noortest võiksid saada tulevased Eesti ühiskonna vastutustundlikud hoidjad ja arendajad. Lähemalt minu mõtetest ja tegemistest: martinnoorkoiv.com