Martin Naggel

  Martin Naggel  

Martin Naggel

 

Toimetaja

martin.naggel(at)gmail.com

Facebook

Rohkem Martini kohta…

Olen lõpetanud bakalaureuseõpingud Tartu Ülikoolis riigiteaduste erialal. Hetkel jätkan oma haridusteed samas ülikoolis rahvusvaheliste suhete magistriõppes. Lisaks tudengielule tegelen aktiivselt ka spordiga, täpsemalt jalgpalliga. Noorte Liidrite meeskonnaga liitusin 2012. aasta kevadel.

Juhtimiskogemust olen ennekõike ammutanud Eesti Kaitseväest, kus olin patareiülema abi ametikohal. Sõjaväeline juhtimine erineb küll mitmel moel tsiviiljuhtimisest, mida kohtab organisatsioonide ja ettevõtete puhul, kuid samas on ka palju sarnasusi – kogemused tulevad alati kasuks, ükskõik mis erialalt nad omandatud on.

Lähtuvalt oma õpitavast erialast huvitun laiemalt kogu ühiskonna toimimisest – siia alla kuulub nii Eesti päevapoliitika kui ka rahvusvahelised suhted. Minus on peidus väike aga tugev maailma paremaks muutmise tahe, mida proovin Noorte Liidrite kaudu ellu viia.