Mathis Bogens: „AHHAA on asutus, kus kõigil silmad säravad!“

FOTO: Hendrik Osula/AHHAA

Autor: Mathis Bogens
Toimetaja: Kaisa Hansen

Aasta esimene kuu lõppes Teaduskeskusele AHHAA ja tema töötajatele erakordselt meeleolukalt: nimelt valiti ettevõte Eesti Unistuste tööandjaks 2016. Tegemist on ühe suurima tunnustusega ettevõtte 18 tegutsemisaasta jooksul.

AHHAA keskuse põhiväärtusteks on teadmistepõhisus, professionaalsus ja sõbralikkus. See võib kõlada küll klišeena, aga nendest omadustest lähtume ka igapäevatöös. Meile on oluline, et iga töötaja oleks veendunud oma vajalikkuses nii organisatsiooni jaoks kui ka kolleegiumis tervikuna. AHHAA on nii avalikkuse kui ka oma töötajate silmis kõrgelt hinnatud tööandja.

Meile on oluline, et iga töötaja oleks veendunud oma vajalikkuses.

Meie igapäevaseks tööriistaks on loovad ja visioonirikkad koosolekud, kuhu kaasatakse võrdsete partneritena paljusid töötajaid: juhatusest IT-spetsialistideni ning ekspositsioonimeistritest turundus-inimesteni.

Meie struktuurile on omane mitme allüksuse olemasolu. Sellest hoolimata on meie igapäevatöös oluline ja iseloomulik meie-tunde rõhutamine. AHHAA töötaja peab ennast „ahhaakaks“ olenemata sellest, kas ta tegeleb otse klientidega, eksponaatide ehitusega või raamatupidamisega.

Lisaks igapäevatööle korraldab tööandja oma töötajatele mitmeid motiveerivaid eriüritusi, alates suvepäevadest kuni väljaspool töökeskkonda toimuvate koosolekuteni ning majabändi tegemisest trennivõimalusteni. AHHAA katab tööandjana kõik motivatsiooniüritustega seotud kulutused.

Iga päev sünnib uus „start-up“

Ma ise näen, et AHHAA töötab sarnaselt mõne start-up ettevõtte struktuuriga, kus projekte teostavad meeskonnad on kokku pandud eri oskuste, tausta ja töövaldkonna inimestest. See annab meile võimaluse kaasata mitme taseme töötajaid, kes olenemata lepingujärgsest positsioonist enda vajalikkust tõestada saavad.

Meeskonnad on kokku pandud eri oskuste, tausta ja töövaldkonna inimestest. 

AHHAA-s on igal töötajal võimalus teha ettepanekuid või võtta midagi ette, et töötingimused oleksid veelgi paremad. Me ei sea oma töötajatele piiranguid. Näiteks võib igaüks meie 80 töötaja seast koputada juhatuse uksele, et tutvustada uut ideed või teha mõni maja arengut puudutav ettepanek.

Hoolimata eri vanusest, töökoormusest ja -ülesannetest, seisab AHHAA selle eest, et igaüks tunneks ennast asendamatuna. Me hindame kõrgelt initsiatiivikust. Paljud meie töötajatest täidavad lisaks oma tavaülesannetele ka olulisi rolle mitmete eriprojektide (sh rahvusvaheliste) juures. Hea näide on meie suurim eriprojekt ja ühtlasi ka Baltikumi suurim teadussündmus Teadlaste Öö Festival, see on parim näide meie maja töötajaid arendavast nähtusest.

Festival täidab kogukonda ühendavat rolli. Näiteks on selle toimumisaeg ainuke nädal terves keskuses, kui mitte ükski meie 80-st töötajast ei puhka ja valdav osa on seotud festivali sündmuste korraldamisega. Mitu aastat festivali korraldamist on märgatavalt parandanud AHHAA töötajaskonna omavahelist suhtlemist ja viinud uuele tasemele meie sisekommunikatsiooni.

AHHAA igapäevaelus on tavaline nähtus, et töötaja võtab tööle kaasa oma lapsed või kodulooma.  Meie jaoks on oluline, et töö ei varjutaks perekondlikke väärtusi. Oleme loonud oma töötajatele erinevaid võimalusi, kuidas nad tööülesandeid ka näiteks kodus teha saaksid. Paljudel töötajatel on paindlik töögraafik ja nad saavad sõna sekka öelda selle kujundamisel.

AHHAA igapäevaelus on tavaline nähtus, et töötaja võtab tööle kaasa oma lapsed või kodulooma.

Oma töötajate informeerimiseks kasutame peamiselt kolme kanalit. Meililiste, Facebooki gruppi ja iganädalasi koosolekuid. Kui on mõnda asja vaja kiiresti ja operatiivselt edastada, siis oleme ka loonud süsteemi, millega saab kerge vaevaga kõikidele AHHAA töötajatele korraga näiteks SMS-i saata.

Keskmine vanus 28 eluaastat

Meie jaoks on tähtis, et töö ei hakkaks varjutama perekondlikke väärtusi. Kuna 75 protsenti meie maja külastajatest on alla 35-aastased, siis ollakse noorte inimeste ja ka lastega väga harjunud. Kui saalid on täis lapsi, siis miks ei võiks sarnane olukord peegelduda ka kontoriruumides. Meie töötajate keskmine vanus on 28 aastat. See tähendab, et need, kellel veel lapsi pole, võivad tööle kaasa võtta oma kodulooma. Mõni võtab mõlemad.

Meie juures on oluline rääkida potentsiaalsest järelkasvust ehk vabatahtlikest, keda meil on kokku üle 200. Läbi aastate on vabatahtlike seast sirgunud mitmeid AHHAA töötajaid, kes on täitnud erinevaid vastutusrikkaid ning põnevaid ametikohti.

Töötajatel on x-faktor

AHHAAsse tööle võetud inimestes otsitakse enam-vähem ühte ja sama x-faktorit, milleks on sära ja suur huvi teaduse või selle populariseerimise vastu. Kui sa saad palju sama eesmärgiga motiveeritud inimesi ühte ruumi kokku töötama, siis see ongi juba suur eelis headeks töötingimusteks. Kõiges muus ei erine me tavapärastest asutustest.

AHHAA pakub erinevaid koolitusvõimalusi nii Eestis kui ka välismaal. AHHAA töötajad saavad võimaluse osaleda mitmetel rahvusvahelistel teadus- ja haridussündmustel. Lisaks korraldame oma töötajatele motivatsiooni- ja koolitusreise välismaistesse teaduskeskustesse, mis on nii meelelahutuslikud kui ka harivad.

Partnerlustena võimaldame oma töötajatele soodustusi näiteks Aura keskuses ja mitmes söögikohas üle Tartu. Lisaks avanevad paljud Eesti turismiatraktsioonide uksed meie töötajatele tasuta.

AHHAA on tuntud ja hinnatud bränd nii Eestis kui ka lähinaabrite seas. Brändiuuringutele tuginedes saame tõdeda, et AHHAA on tunnustatud asutus ning meie tegevus (näiteks teadusetendused või töötoad) on kõrgelt hinnatud.