Mis on Noored Liidrid?

Oleme sotsiaalne ettevõte (tegutseme SA Domus Dorpatensise all), mille eesmärgiks on Eesti noorte juhtimisvõime ja -tahte arendamine.

Loodame saavutada olukorra, kus lähitulevikus oleks Eestis igas sektoris tegutsevad juhid ja töötajad teadlikumad juhtimisteemadest ning liidriomadustest ehk oleks paranenud Eesti juhtimiskultuur ning teadmised sellest, milline peaks olema organisatsiooni eesmärke täitev ja samas töötajate potentsiaali realiseeriv juhtimine.

Üle-Eestilised tegevused

Peamiselt täidame organisatsiooni eesmärki läbi Noorte Liidrite juhtimisportaali, millest kujundame õppevahendit juhtimishuvilistele inspiratsiooni ja praktilise nõu leidmiseks ning kogenud juhtide kogemustest õppimiseks. Samu eesmärke kannavad ka iga-aastaselt toimuvad suvised koolituslaagrid – Noorte Liidrite juhtimiskoolid, kus on üles astunud näiteks Mart Noorma, Ülane Vilumets, Elmo Puidet ja mitmed teised.

Regionaalsed tegevused

Hetkel toimuvad juba mõningase juhtimiskogemusega noori kokkutoovad väiksemad seminari tüüpi üritused – Offline’id – paar korda aastas Tartus ja Tallinnas.

Samuti oleme arendanud üsna tervliklikku pilti anda andmebaasi organisatsioonidest Tartus, kes pakuvad noortele arendavaid kogemusi. PS. Antud hooajal (2013/14) andmebaasi uuendatud pole!

Organisatsiooni ajalugu

Noored Liidrid sai alguse 2010. aastal SA Domus Dorpatensise projektina, mida rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning mida juhtis Martin A. Noorkõiv. Selle projekti eesmärgiks oli muuta Tartus ja Tartu maakonnas tegutsevate noorteorganisatsioonide tegevus efektiivsemaks läbi koordineeritud ning varasemast sisukama koostöötegevuse ja Tartu noored ühiskonnas paremini esindatuks läbi ulatuslikuma ja mõjukama teavitustöö. Selleks viisime poole aasta jooksul läbi mitmeid koolitusi ning ümarlaudu (suvel ka kahepäevase koolituslaagri), algatasime koostööprojekte (nt. Noored teevad head 2010, mis sai samal aastal Tartu linnavalitsuse “Aasta noortealgatus” tiitli) ning lõime Tartu noorteorganisatsioonide andmebaasi ja ürituste kalendri (tahanteada.ee).

Projekti lõpuks asutasime seltsingu “Noorte Liidrite ümarlauad”, mille tegevuseks jäi projekti käigus alustatud ümarlaudade edaspidine korraldamine ning andmebaasi haldamine. Seltsingu juhtimiseks otsustasime ümarlaua osalejate poolt valida igaks poolaastaks uue juhi, kusjuures koos eelmise ja järgmise juhiga moodustus seltsingu juhatus. Seltsingu juhi kohuseid jõudsid selle süsteemi järgi täita Martin Tiitma Eesti Väitlusseltsist, Jaanika Jelistratov Reforminoortest ning Meeli Mullari Eesti Väitlusseltsist. Seltsing sai selle tegevuse eest ka Tartu 2010 aasta noorteorganisatsiooni tiitli.

2011 kevadel toimus aga seltsingu tegevuse üsna mahukas ümberstruktureerimine. Poolteist aastat toiminud juhtimissüsteemist liikusime edasi tegevbüroo loomiseni, mille esimeseks juhiks sai parasjagu seltsingu juhi kohuseid täitnud Meeli Mullari. Organisatsioonide andmebaasist sai sellel perioodil Juhtimisportaal, korraldati esimene Juhtimiskool ning otsustati eraldada üle-Eestilised ning regionaalsed (esialgu Tartu) tegevused.