Mida on meil õppida noortelt juhtidelt?

Sageli räägitakse sellest, kuidas Eesti ettevõtjad ja juhid on juhtimise valdkonnas oskamatud – ei oska delegerida, usaldusest ja innustamisest ei saa juttugi olla ja missioon ei ole ühe firma tavatöötaja asi – tema mõelgu sellele, mille eest talle makstakse. Üldiselt jääb paljudest juhtidest mulje nagu nad sunniksid töötajaid pigem piitsaga tööle, kui läheksid ees ja inspireeriksid teisi end järgima.

Tõenäoliselt on kriitilise suhtumise taga siiski aja jooksul muutuvad ootused juhile. Maailmas kus juba suurkorporatsioonid nagu Pepsi ja Ford ei keskendu ainult raha teenimisele, vaid teevad esimesi katsetusi heategevuse rahastamise ja rohelisemaks muutumise teel ning indiviidid on järjest teadlikumad oma rollist ühiskonnas, on raudse käega tsentraliseeritud juhtimissüsteemi tipus olev juht keerulises olukorras. “Käsi ja keela” korraldus ei ole ajahambale vastu pidanud…

Endised ettevõtete mudelid ja kujunenud hierarhiad on lagunemas ja järjest rohkem soovivad oma alal andekad inimesed võrdset kohtlemist, otsustusõigust ja vastutust. Juhi rolliks on olla eeskujuks, oma ümber olijaid inspireerida, anda neile eesmärk silme ette ja luua hea tegevuskeskkond.

Samas ei ole ma üleliia kriitiline, võiks tuua ka palju näiteid Eesti juhtide seast, kes kehastavad kõiki neid omadusi ja veel palju rohkematki. Julgen ka väita, et tänapäeval on paljud noored juhid, kes alles leiavad oma teed juhina just sellises maailmas, tõeliste liidriomadustega. Nad on selge visiooniga, paindlikud ja eeskujuks teistele. Noorteorganisatsioonid teevad koostööd, mitte selleks, et saada oma projektile kergemat rahastust, vaid selle pärast, et näevad suuremat, olulisemat ühist eesmärki.

Sarjas “Väärtuslik kogemus” analüüsivadki just noored juhid oma kogemusi ja sellest saadud õppetunde. Usun, et uudsed ideed, värske pilk ja hoiak, mille tõttu neid tahetakse järgida, teevad noortest juhtidest need, kellelt meil kõigil võib olla nii mõndagi õppida. Esimene postitus ilmub juba järgmisel nädalal ja selle autoriks on Erik Raudsepp!