Mis on DD Akadeemia?

DD Akadeemia on omalaadne programm, mille oleme kokku pannud selleks, et julgustada ja inspireerida Eesti noori saama ühiskondlike muutuste algatajateks ja eestvedajateks. Särasilmsed muutuste eestvedajad on ju oodatud tegutsema kõikides valdkondades.

Sihtasutus Domus Dorpatensise juures on noored erinevaid projekte ellu viinud juba ligi kümme aastat. Uuenenud kujul DD Akadeemia erineb varasemast aga selle poolest, et pakub tegevuste elluviimise kõrvale läbimõeldud programmi, mis aitab noortel praktilisi kogemusi täiendada teoreetiliste teadmistega ning võtta vastu järk-järgult suuremaid väljakutseid.

Kuidas see töötab?

Noored, kelle kokkupuuted ühiskondlikes algatustes osalemisel on tagasihoidlikud või puuduvad, liituvad DD Akadeemia baasprogrammiga, mille eesmärgiks on 5-7 liikmelistes meeskondades tegutsedes läbi proovida erinevaid ülesandeid, et avastada oma tugevused ning neid hiljem edasi arendada. Baasprogrammi kuuluvad meeskonnad korraldavad vähemalt kord kahe kuu jooksul näiteks aruteluõhtuid (Inimene kohtub inimesega), debatte (Poliitika eestuba) või töötube (Inimõiguste mõtteruum), mis on avatud kõigile huvilistele. Et üks üritus teoks saaks, tegutsevad meeskondadesse jagunenud osalejad aasta jooksul vähemalt kahes vastutusvaldkonnas, nagu turundamine, modereerimine, esinejate leidmine, partneritega suhtlemine, ürituse kajastamine, ettevõtmise rahastamine või sponsorlus.

Baasprogrammi läbinud osalejad liiguvad edasi süvaprogrammi meeskondadesse või asuvad hoopis ise mõnda DD Akadeemias tegutsevat meeskonda juhtima. Süvaprogrammis tegeletakse suuremate ühiskondlike algatustega nagu TEDxTartu, Europe makes school in Estonia, Tagasi kodukohta programm, Teeme Ära! noorteprogramm. Süvaprogrammis ei katseta noored enam erinevaid vastustusvaldkondi, vaid on asunud tegutsema just selle ülesandega, mis kõige enam nende tugevuste arendamisele kaasa aitab. Süvaprogrammis teeme koostööd ka teiste tegusate organisatsioonidega, nagu Teeme Ära talgupäev või Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, et pakkuda võimalust suure mõjuga ühiskondlikes algatustes kaasa lüüa.

DD Akadeemia pakub lisaks oma tugevate külgede arendamisele võimalusi häid algatusi ellu viia ka kogukonnas, kus inimesed usuvad, et ühiskondlikud muutused on võimalikud. Selline toetav võrgustik innustab meie programmis endale uusi väljakutseid esitama.

Uuri lähemalt DD Akadeemia veebilehelt.


Martin Noorkõiv

Martin Noorkõiv

Olen üsna veendunud optimist ja usun inimeste võimesse maailmas asju korda teha. Püüan oma igapäevases tegevuses ühendada ulmelisi visioone ning praktilisi väljakutseid kodanikuühiskonna, sotsiaalse ettevõtluse ning demokraatia arendamise juures. Töötan SA Domus Dorpatensise tegevjuhi ning Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimehena selle nimel, et tänastest noortest võiksid saada tulevased Eesti ühiskonna vastutustundlikud hoidjad ja arendajad. Lähemalt minu mõtetest ja tegemistest: martinnoorkoiv.com