Mis on Juhtimisportaal?

Millega me tegeleme?

Meie eesmärgiks on pakkuda Eesti tippjuhtide, arvamusliidrite, silmapaistvate eeskujude ning oma ala ekspertide nõu, mis pandud kirja mõeldes just Eesti noortele. Noored Liidrid tegelevad lisaks Juhtimisportaali toimetamisele erinevate ürituste nagu Juhtimiskool ja Offline korraldamisega.

Mida kujutab endast Juhtimisportaal?

Juhtimisportaali haldab vabatahtlik toimetus DD Akadeemiast  organisatsioonist, mille eesmärgiks on omakorda kujundada noortest ühiskondlike muutuste eestvedajaid. Juhtimisportaal loodi 2011. aasta aprillis ning juba avamise hetkest hakkas lugejate huvi kiirelt kasvama. Vaid poole tegutsemisaasta jooksul jõuds portaal enam kui 1000 unikaalse külastajani kuus ning on edukalt tegutsenud tänase päevani. Kui oleksid huvitatud portaalis kirjutamisest, siis võta meiega ühendust!

Mis on Juhtimiskool ja Offline?

Alates 2010. aastast toimub igas juunikuus üks Eesti suurimaid noortele suunatud juhtimisteemalisi konverentse, Noorte Liidrite juhtimiskool. See kolmepäevane koolitus- ja inspiratsiooniüritus kannab portaaliga sama eesmärki ning võimaldab teiste noorte juhtidega kogemusi vahetada ning end juhina vahetult arendada.

OFFLINE’i näol on tegu väiksemate üritustega, kus portaali lugejad ning teised juhtimishuvilised noored saavad  hubases keskkonnas kohtuda, põnevat esinejat kuulata ning omavahel mõnel spetsiifilisel teemal kogemusi ja ideid vahetada. OFFLINE’id toimuvad nii Tartus kui Tallinnas.

Noorte Liidrite ajalugu

Noored Liidrid on DD Akadeemia all tegutsev vabatahtlik meeskond, mis sai alguse 2010. aastal SA Domus Dorpatensise projektina, mida rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning mida juhtis Martin A. Noorkõiv. Projekti eesmärgiks oli muuta Tartus ja Tartu maakonnas tegutsevate noorteorganisatsioonide tegevus läbi koordineeritud ning varasemast sisukama koostöö efektiivsemaks  ja Tartu noored läbi ulatuslikuma ja mõjukama teavitustöö ühiskonnas paremini esindatuks. Selleks viidi poole aasta jooksul läbi mitmeid koolitusi ja ümarlaudu, algatati koostööprojekte (nt. Noored teevad head 2010, mis sai samal aastal Tartu linnavalitsuse tiitli “Aasta noortealgatus”) ning loodi Tartu noorteorganisatsioonide andmebaas ja ürituste kalender (tahanteada.ee).

Projekti lõpuks asutati seltsing “Noorte Liidrite ümarlauad”, mille tegevuseks jäi projekti käigus alustatud ümarlaudade edaspidine korraldamine ning andmebaasi haldamine. Seltsingu juhtimiseks otsustati ümarlaua osalejate poolt valida igaks poolaastaks uus juht, kusjuures koos eelmise ja järgmise juhiga moodustus seltsingu juhatus. Seltsingu juhi kohuseid jõudsid täita Martin Tiitma Eesti Väitlusseltsist, Jaanika Jelistratov Reforminoortest ning Meeli Mullari Eesti Väitlusseltsist. Seltsing sai selle tegevuse eest ka Tartu 2010. aasta noorteorganisatsiooni tiitli.

2011. aasta kevadel toimus seltsingu tegevuse üsna mahukas ümberstruktureerimine. Poolteist aastat toiminud juhtimissüsteemist liikusime edasi tegevbüroo loomiseni, mille esimeseks juhiks sai parasjagu seltsingu juhi kohuseid täitnud Meeli Mullari. Organisatsioonide andmebaasist sai sellel perioodil Juhtimisportaal, korraldati esimene Juhtimiskool ning otsustati eraldada üle-Eestilised ning regionaalsed (esialgu Tartu) tegevused.