Noorte Liidrite Offline – kes kardab avalikku esinemist?

foto: Elis Ruus (Noored Liidrid)

Ühel möödunud aasta detsembriõhtul kogunes Tartu Ülikooli peahoones asuvatesse Ideelabori hubastesse ruumidesse paarkümmend juhtimishuvilist noort, et saada osa hooaja esimesest Noorte Liidrite Offline’ist. Teemaks sedakorda avalik esinemine, kaasa mõtlema ja kogemusi jagama palutud Vanemuise näitleja KAROL KUNTSEL.

Et näitlejaamet ei tee kellestki veel avaliku esinemise eksperti, rõhutas Karol juba avasõnades. Teatriroll olevat kaitsev kookon, tulek hoopis teistsuguse publiku ette teistsuguses situatsioonis ja seda täitsa iseendana olla märksa hirmutavam, lausa eneseületus. Sõbraliku olemise ja kõlava hääle poolest tuntud Karol julgustas sellegipoolest kuulajaid: avalik esinemine on midagi, mida karta ei maksa. Ka 17-aastane Karol olevat olnud täiesti keskmine, isegi tagasihoidlik nooruk.

Pelgusest üleolemiseks soovitas ta vältida nii enda kui publiku suhtes surmtõsiseks jäämist. Parima eeskujuna paistvat siinkohal silma Meryl Streep, kelles segunevad mängulisus ja konkreetsus, vahetus ja üldistusjõulisus, kergus ja tõsiseltvõetavus. Seejuures muigas Karol, et tippnäitleja publiku ette astumiste eripäraks on juba saanud “kogemata” millegi maha ajamine või mõni muu takerdumine, mis alati publikut lõbustab ja õhkkonna sundimatuks muudab.

Oma kogemustest tõi Karol välja, et närvi aitab maha võtta põhjalik ettevalmistus, ennekõike hea tekstiteadlikkus ja selge arusaam, mida kuulajatele edasi anda soovitakse. Sellega seoses on oluline hästi teada, kelle ette üldse astutakse ja millised on publiku ootused. Samuti ei tohi karta kriitikat – sellega tuleb töötada, sellest õppida, olla nii iseenda suurim kriitik kui jälgida teisi, teha mõlema puhul järeldusi, õppida ja uuel katsel paremini teha.

Veel rõhutas Karol lugude olulisust – head avalikud esinejad kipuvad kattuma heade loojutustajatega. Mõelda tuleks ennekõike kuulajale ja seega analüüsida, mis sõnumit oma kõnelemisega edasi anda soovitakse, et seda siis jälgitavalt ja samastatavalt teha.

Kolm avaliku esinemise soovitust Karolilt:

– Mõtle hästi läbi, mida üldse öelda tahad, siis on lihtne mõtet kuulajani viia, muidu hakkad kompenseerima näiteks tempo või intensiivsusega.

– Mõtle läbi asjad, mis aitavad sind esinemise eel ja ajal mõnusasse seisundisse viia, et oleks rahva ees võimalikult hea seista.

– Ära karda kriitikat ja väldi surmtõsidust. Esimene on sageli paratamatu ja edasiviiv, teine aga aitab omakorda ka kriitikaga hakkama saada.

foto: Õhtuleht