Priit Jõe – liider peab austuse välja teenima!

6petja
Aristoteles on öelnud, et need, kes harivad lapsi hästi, on rohkem tunnustamist väärt kui need, kes lapsi teevad. Vanemad annavad küll lapsele elu, kuid teised õpetavad kunsti elada hästi. Õpetaja amet ei kuulu populaarsemate elukutsete hulka. Enamik meist ilmselt ei mõtlegi sellele, milline väljakutse on tegelikult õpetaja amet ning milliseid isiksuseomadusi ja juhtimisoskusi see nõuab. Just väljakutse ja tahe teha midagi suurt oli see, mis tõmbas PRIIT JÕE õpetaja elukutset proovima.

Priit on programmi Noored Kooli vilistlane ning hetkel tegutseb ta Kurtna koolis direktori kohusetäitjana. Kui alguses oli programm pigem väljakutse iseendale, siis aastatega on kasvanud missioonitunne. „Poleks uskunud, et haridusprobleemid, teiste aitamine ja õpilaste ees olemine annab niivõrd tugeva tunde,“ ütleb Priit.  Keskkonnakorralduse haridusega noormees läks kooli, et tõsta õppekvaliteeti, panna õpilaste silmad särama ja muuta õppeained igapäevaseks, praktiliseks ja huvitavaks.

Õpetamine kui juhtimine

Haridussüsteem on ääretult mitmetasandiline ning Priidu meelest positsioneerub õpetaja selles süsteemis väikse juhina. Kui töömaastikul on juhi ja töötajate vahel alluvussuhted, siis õpetaja ja õpilaste vahel kindlasti sellist seost ei ole. Õpetaja ülesandeks on luua teotahteline õpikeskkond ja juhtida õppeprotsessi. Ta peab omama tugevaid juhtimisoskusi, et panna grupp liikuma ühest punktist teise. Kogu austus ja koostöömeelsus tuleb seejuures õpilastelt välja teenida, kuna võim ei ole ainuüksi õpetaja käes. Meisterlikkuse saavutamine nõuab igal alal aega. Priidu arvates läks tal poolteist aastat süsteemi sisseelamiseks – mõistmaks, mis on õpetamine, mida oodata õpilastelt ning mida õpilased temalt ootavad.

Nagu heaks juhiks, on ka heaks õpetajaks olemine suur kunst. Inimese natuur peab rolliga kokku sobima. Lisaks hoolivusele ja aususele on Priidu arvates väga oluline adekvaatne analüüsioskus – näha, mis läks hästi, mis halvasti ning mida võiks teha teistmoodi. Nii õpetaja kui ka juht peavad olema tugevad iseõppijad, püüeldes pidevalt paremuse poole.

Õpetamine läbi eeskuju

Parim viis nii õpilaste kui õpetajate mõjutamiseks on Priidu arvates isiklik eeskuju. „Kui sa ütled, et miski on oluline, tuleb näidata kogu oma olemisega, et see on oluline. Kui nõuad eesrindlikkust ja initsiatiivikust, siis pead näitama, et oled ise initsatiivikas ning alles seejärel saad seda ka neilt nõuda,“ ütleb noor õpetaja. Ta lisab, et kui inimesel endal pole usku sellesse, mis ta teeb, ei tule ka teised temaga kaasa.

„Kuna õpetajad tegelevad laste näol tulevaste talentidega, kes määravad meie tuleviku, on faktiteadmiste kõrval eelkõige oluline õpetada neile hoiakuid, väärtusi ja inimeseks olemist,“ ütleb Priit. Kool on lava selleks, et kasvatada üles õnnelik, endast lugupidav ja teistest hooliv põlvkond.

Õpetamine ja läbipõlemine

Õpetaja töö võib kohati olla väga stressirohke. Priidule andis palju energiat ja jaksu juurde grupitunne, mida sai teistelt Noored Kooli programmis osalenutelt. Kolmas lend, kellega ta alustas, oli väga kokkuhoidev ja toetav, tugev “õlg-õla kõrval” tunne oli edasikandvaks jõuks. Noor õpetaja peab väga oluliseks ka tunnetuslikku tasakaalu kooli ja eraelu vahel, mis tuleb igal algajal ise leida – kuidas end mitte ära koormata, aga samas anda endast maksimum. “Kui oled tööl, siis ole 100% tööl, kui lähed koju, siis ole 100% kodus. Kui teed kodus mõttes tööd edasi, siis põletad end väga kiirelt läbi. Koolile ei tohi elada, kuigi see on raske, kuna haridusprobleemid on suured, ” ütleb Priit.

Õpetamine ja motivatsioon

Läbipõlemise vältimiseks on kindlasti oluline olla ka motiveeritud. Priidu arvates ei saa õpetamise seisukohast olla midagi tunnustavamat kui südamest tulnud kiitus väga hea tunni kohta või kui õpilane tuleb särasilmi tundi ka siis, kui ta pole aines kõige võimekam. Juhina annab motivatsiooni see, kui strateegilised suunad ja tegevused realiseeruvad. „On tõeliselt motiveeriv näha oma reaalset mõju koolis ja seda, et õpilased on õnnelikud,“ ütleb Priit.

Õpetamine ja raha

Haridusmaastikul töötamine ei ole teadupoolest Eestis kõige tasuvam ala. Priidu arvates polegi aga see kõige olulisem. Noor õpetaja tunneb, et on õnnelik ja rahul sellega, mida teeb. Samuti on tema töö vajalik, mõjutades nii õpilasi kui ka teisi õpetajaid. Ta arvab, et kuigi rahaliselt võib ta olla vaesem, on ta muude väärtuste poolest rikkam. „Tunnen, et olen õiges kohas ja see on hea tunne,“ lausub Priit. „Inimesed peavad ise tundma, mis on nende jaoks õige, mis paneb silmad särama.“

Priit Jõe viis mõtet:

1. Õpetaja käes ei ole võim. Austus ja koostöömeelsus tuleb õpilastelt välja teenida.
2. Kool on lava selleks, et kasvatada üles õnnelik, endast lugupidav ja hooliv põlvkond.
3. Pikas perspektiivis tegevuste ettenägemine ja planeerimine on see, mis toob parimaid tulemusi.
4. Parim viis nii õpilaste kui ka õpetajate mõjutamiseks on isiklik eeskuju.
5. Kui oled tööl, siis ole 100% tööl, kui lähed koju, siis ole 100% kodus. Kui teed kodus mõttes tööd edasi, siis põletad end väga kiirelt läbi.