Sel aastal astume Juhtimiskooliga ühiselt vastu hirmule ja populismile

Martin Luther King, Jr.

Sel aastal saab Juhtimiskool seitsmeaastaseks. Nende aastate jooksul on olukord maailmas muutunud ning seega peab ka Juhtimiskool muutuma, et olla jätkuvalt relevantne ja pakkuda Eestile midagi vajalikku.

Arendasime noori eestvedajaid

Kui me aastaid tagasi esimest Juhtimiskooli korraldama asusime, siis oli Tartus ja Eestis üks selge vajadus – hästi toimivaid noorteorganisatsioone oli liiga vähe. Noortel ei olnud piisavalt kohti, kus teha oma esimesi praktilisi katsetusi, kus ebaõnnestuda ja uuesti proovida, kus kogeda meeskonnas töötamist ja juhtimist. Selleks oli vaja pakkuda noorteorganisatsioonide entusiastlikele eestvedajatele praktiliste juhtimisoskuste arendamise võimalust. Sellepärast kutsusime üle Eesti kokku parimad koolitajad ja juhid ning lõime noori juhte arendava keskkonna.

Tänaseks on olukord muutunud. Tartus tegutseb OLE ROHKEM, koos oma konverentside, arenguprogrammi, ajakirja ning paljude muude tegevustega. Üle Eesti tegutseb aktiivselt Eesti Noorteühenduste Liit ning ülikoolide üliõpilasesindused toetavad kõikjal järjest enam noorte aktiivset tegevust. Noortel on järjest enam võimalusi ning organisatsioonid on aina võimekamad.

Samal ajal läks maailm hulluks

Samal ajal on Eesti ühiskond lõhestunud. Avalik ruum meenutab lahinguvälja. Sama näeme kõikjal maailmas, kus on kasvanud äärmuslike ja populistlike jõudude toetus. Maailm on pööranud pilgud suurtelt ühiskondlikelt väljakutsetelt vahetutele hirmudele. Süsteemsete ja sisuliste lahenduste asemel otsitakse hirmule vastu diktaatorlike kalduvustega jõulisi juhte.

Aktiivsed inimesed – sealhulgas eriti needsamad noored inimesed, kelle oskusi viimase kuue aasta jooksul arendanud oleme – ei saa enam vaikides pealt vaadata ning omi asju ajada. Tänaseks on selge, et vastutust tundev muusikafestivali korraldaja peaks vahepeal rakendama oma oskusi sõbralikkuse toetamiseks. Seni ettevõtete arendamisega tegelenud võimekas juht peaks suunama oma kogemused võitlusesse globaalse keskkonnareostusega. Samamoodi ei saa tudengid, õppejõud ja teadlased enam elevandiluust tornist pealt vaadata ühiskondlikke protsesse, vaid peavad hakkama proaktiivselt, argumenteeritult ja tõenduspõhiselt kaasa lööma. Kõik saavad ja peavad võtma vastutust.

Eesti maailmamuutjad kokku!

Juhtimiskooliga püüame ka meie oma panuse anda. Me näeme, et paljud üksikud tegutsejad püüavad täna Eesti elu paremaks, sõbralikumaks ja jätkusuutlikumaks muuta, kuid nad on sageli oma püüdlustes kahetsusväärselt üksi.

Me püüame pakkuda maailmamuutjatele tugigruppi. Sellist seltskonda, kus igaüks on võtnud vastutuse millegi olulise eest ühiskonnas ja töötab aktiivselt selle nimel. Selliseid inimesi kutsume me nüüd kokku – noori ja vanu, Tallinnast ja Muhu saarelt.

Mujal maailmas on meile eeskujuks Social Good Summit New Yorgis, praegu laineid lööv SXSW ning tegelikult ka TED konverentsid oma maailmamuutjate kogukonnaga.

Eestis päris sellist kohta veel ei ole, kus saaksid omavahel kokku juba aktiivselt tegutsevad organisatsioonid – vabaühendused, idufirmad, avaliku sektori asutused – ning noored, kes ei ole veel leidnud oma maailmamuutmise teed. Juhtimiskoolist võiksid seega alguse saada uute vabatahtlike teekonnad, värsked lahendused vanadele probleemidele ning uued koostöised ettevõtmised.

Nende eesmärkide saavutamiseks oleme pärast kuut aastat tegutsemist muutnud Juhtimiskooli suunda. Sellepärast kutsume kokku maailmamuutjaid ning just sellepärast loodame teid kõiki juunis jälle Tartus näha. Kohtumiseni!

Meie esinejate, kava ja kõige muu praktilise kohta saab lähemalt lugeda juba Juhtimiskooli veebilehelt.


Martin Noorkõiv

Martin Noorkõiv

Olen üsna veendunud optimist ja usun inimeste võimesse maailmas asju korda teha. Püüan oma igapäevases tegevuses ühendada ulmelisi visioone ning praktilisi väljakutseid kodanikuühiskonna, sotsiaalse ettevõtluse ning demokraatia arendamise juures. Töötan SA Domus Dorpatensise tegevjuhi ning Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimehena selle nimel, et tänastest noortest võiksid saada tulevased Eesti ühiskonna vastutustundlikud hoidjad ja arendajad. Lähemalt minu mõtetest ja tegemistest: martinnoorkoiv.com