Teadke, kus te olla tahate

Success1
Noored inimesed, eriti ettevõtlikum osa neist, kipuvad sageli pikemalt mõtlemata uute väljakutsete ja sihtide suunas tormama. Üha vähem jääb aega tõsiselt läbi mõelda, milleks kogu see rabelemine, kuhu välja jõuda tahetakse ja kuidas oma pingutustest ikkagi maksimum võtta. MIINA MARIETTE KÜÜSMAA istus maha eesmärgistamise coach’i Raimo Ülaverega ning tegi kokkuvõtte sellest, kuidas oma sihtides ning eesmärkides selgust saada.

Vajadus muutuste järele

Elus on aegu, mil sisimas tuntakse, et tahetakse mingit muutust. See on nagu kauge raadiosignaal, mille lainele ei suudeta korralikult häälestuda. Kuid see muutub tugevamaks ja ühel päeval tuntakse vastupandamatut kihku midagi ette võtta. Küsimus on aga, kuidas tegutseda, kui ei teata, mida täpselt teha või tahta; teatakse vaid, et elust on midagi puudu.

Kui sa ei tea, kus tahad olla, oled järjest enam vastuvõtlik teiste mõjutustele ning lased neil kaudselt või otseselt enda eest valikuid teha. Sa oled teiste inimeste ja ühiskonna mõjutuste, kaasa arvatud oma mineviku valikute vang. Valikute, mis on sind tänaseks viinud just sinna, kus sa oled. Kui sa ei tea oma “missiooni”, on sul keeruline prioriteete paika panna. Sul on raske mõista, millised tegevused on hetkel kõige tähtsamad ja vajalikumad.

Vahel osatakse väga täpselt öelda, millest soovitakse eemale pääseda, aga ei teata, mille poole. Põhjuseks on tõenäoliselt meie kultuur, mis põhineb suuresti patoloogiatel – kõigel, mis inimeses valesti on. See aga eeldab eluviisi, kus me lihtsalt õpime kohanema ja ette antud rolli mahtuma, mitte selles hiilgavalt edasi minema ja arenema. Selline lähenemine meenutab aednikku, kes kulutab suure osa ajast umbrohu leidmisele ja väljatirimisele ega pööra tähelepanu viljakate taimede istutamisele ja nende eest hoolitsemisele.

Oluline on viia pilk eemale oma muredelt ja võimetuselt. Muidugi on vajalik teadvustada ka valdkondi, mis vajavad parendamist, valdkondi, mis on võibolla isegi kriitilised. Kuid keskenduda ei tohiks ainult probleemidele. Jõulise visiooni loomiseks oma elust peame õppima selgelt märkama meis peituvaid võimalusi, vastasel juhul jääb potentsiaal soiku. Napoleon Hill on öelnud, et oma varaga võib kergekäeliselt ümber käia, kuid mõtetega mitte, sest nende abil kontrollite oma tulevikku. Võimalustele ei tohi seada mingeid piiranguid!

Kui inimesed teavad, mida tahavad, suudavad nad leiutada kõikvõimalikke põhjendusi, miks nad oma soove täitnud ei ole. Üldiselt jagunevad need põhjendused kaheks:

– neil ei ole veel selge, mida nad täpselt tahavad või

– nad ei ole veel õppinud selle saavutamiseks õigeid meetodeid.

Käesolev artikkel keskendub eeltoodud põhjendustest esimesele.

Väärtused ja võimalused

On hulk inimesi, kes arvavad teadvat oma unistusi. Kes jahivad neid tõepoolest väga austusväärse meelekindlusega, kuid teevad seda läbimõtlematult. Need inimesed leiavad end eesmärgini jõudes tühja ja rahulolematuna. Võibolla oled ka sina end pärast mõne endale seatud eesmärgi saavutamist nii tundnud…

Enamik “edust” näeb paberil hea välja, kuid kui tahad elus tõesti rahul olla, pead kindlustama, et valikud, mida teed, ja edu, mille poole püüdled, toetaksid otseselt üht või enamat sinu väärtustest. Sinu väärtused on võti selle juurde, mis sulle maailmas kõige tähtsam on. Sinu väärtuste kombinatsioon moodustab osa sinu iseloomust ning mõjutab tugevalt valikuid, mida elus teed. Üks närvilisuse, depressiooni ja stressi peamisi põhjusi on just oma väärtustega vastuolus oleva elu elamine.

Oma väärtustest arusaama omamine muudab eesmärkide seadmise, otsuste tegemise ja rahuldust pakkuva tuleviku loomise lihtsamaks. Sa esitad oma ajule selge pildi närvisüsteemi poolt vastuvõetava informatsiooni prioriteetidest. Edastad endale selged sõnumid, mis on vajalikud tulemuslikkuse saavutamiseks ükskõik milles, mida ette võtad.

Siis hakkad sa vaatama oma elule kui tervikule. Oled võimeline kiiresti mõistma ühe otsuse eeliseid võrreldes teisega. Sul on midagi, millega iga valikuvõimalust mõõta. Su väärtused näitavad seda, mis su elus tõeliselt tähtis on. Hinnates valikuvõimalusi võrdluses oma põhiväärtustega, mitte üksteisega, võid palju selgemini näha, milline võimalus sulle rohkem rahulolu pakub ning kuidas iga valik mõjutab su unistuste loomise üldist eesmärki.

Enda või teiste plaan?

Olles välja töötanud selged arusaamad oodatavatest tulemustest, saab su mõistus efektiivselt tegutseda. Kui mõistusel on olemas kindel sihtmärk, saab ta keskenduda ja suunata, uuesti keskenduda ja ümber suunata seni, kuni jõuab püstitatud eesmärgini. Erinevused inimeste võimetes isiklikke ressursse täies mahus rakendada sõltuvad otseselt nende poolt seatud eesmärkidest. Seda väidet kinnitab ilmekalt 1953. aastal Yale’i Ülikooli lõpetajatega läbi viidud uuring, mis on oma vanusest hoolimata jätkuvalt kõnekas.

Ülikooli lõpetajatelt küsiti, kas neil on olemas selged, konkreetsed eesmärgid, mis on kirja pandud koos vastava plaaniga nende saavutamiseks. Ainult kolm protsenti lõpetanutest vastas jaatavalt. 1973. aastal ehk kakskümmend aastat hiljem, läksid uuringu läbiviinud teadlased tagasi ja intervjueerisid 1953. aasta lõpetajaid uuesti. Selgus, et need kolm protsenti, kes panid kirja täpsed eesmärgid, olid finantsseisukohast rohkem väärt kui kõik ülejäänud 97 protsenti kokku. Samuti selgus, et nende kolme protsendi puhul olid kõrgemad ka raskestimõõdetavad ja olemuselt subjektiivsemad näitajad nagu rahulolu eluga ja rõõmsameelsuse tase.

Ole valmis kokku panema kaarti teedest, mida mööda sa elus minna tahad. Sa hakkad endale selgeks tegema, kuhu sa tahad minna ja kuidas loodad sinna jõuda. Niisuguseid sisekaemuslikke protsesse on muidugi kergem edasi lükata ning sattuda enda elu kavandamise ja kujundamise asemel pelgalt elatise teenimise ja elust läbi kulgemise lõksu. Kuid pea meeles, et tulemused on nii või naa vältimatud. Kui sul oma plaan puudub, sobitab keegi teine sind oma plaani. Elus öeldakse olevat kahte liiki piina – distsipliinipiin ja kahetsuse piin, kusjuures esimest “kaalutakse” grammides, teist aga tonnides.

Kui tead, mida tahad, saad teha paremaid valikuid. Alles siis, kui märklaud on silme ees ja silmad on lahti, tekib reaalne võimalus sellele pihta saada.

Niisiis, hea noor liider, selgita parem välja, mis su väärtused on. Kuidas seda täpselt teha, sellest artikli teises osas.

Antud artiklis on kasutatud mõtteid ja väljakirjutusi järgmistest raamatutest, mis kuuluvad ka soovitusliku kirjanduse hulka: Anthony Robbinsi “Sisemine jõud”, Carolyn Boyes’i “Kuidas jõuda OMA SOOVIDE täitumiseni”, David Gershoni ja Gail Straubi “Enese teostamine”, Dominique Bertolucci “Teie parim elu” ja Peep Vainu “Kõige tähtsam küsimus”.