Koostöö Tartu linnavalitsusega

Allkirjastasime 12. augustil koostööleppe Tartu linnavalitsusega.

Lisaks leppes kirjas olevale on kokku lepitud Tartu Raekoja ruumide kasutamine ümarlaudade läbiviimiseks.

Leppe järgi:

  • Tartu linn toetab võimalusel ja vajadusel Tartu noorteorganisatsioonide tegevust.
  • Tartu linn toetab võimalusel ja vajadusel Tartu noorteorganisatsioonide koostööd ja selle edendamist läbi Noorte Liidrite Ümarlaua.

Ning Noorte Liidrite organisatsioon:

  • Loome soodsa keskkonna Tartu noorteorganisatsioonide vahelise positiivse koostöö toimimiseks.
  • Loome soodsa keskkonna Tartu noorteorganisatsioonide ja Tartu Linnavalitsuse vahelise positiivse koostöö toimimiseks.
  • Anname kord aastas avalikult Linnavalitsusele ja muule avalikkusele aru Tartu noorteorganisatsioonide tegevusest.
  • Panustame Tartu noorte arengukeskkonda läbi Tartu noorteorganisatsioonide arendamise.

Leppe allkirjastasid meie poolt Martin Tiitmaa ja Martin Noorkõiv ning linnavalitsuse poolt abilinnapea Raimond Tamm.