Küsimused toimunud ürituse kohta

  1. Sisu lühidalt.
  2. Mis oli eesmärk?
  3. Mil määral eesmärk saavutati? (Miks nii arvad?)
  4. Rahastus (Kust? Kui palju? Kuidas? Kas oli probleeme?)
  5. Meediakajastus (Kus? Kuidas? Kas oli kasu?)
  6. Osalejad (Kui palju? Kas oli piisavalt? Kas oli õige sihtgrupp?)
  7. Mida võiks järgmine kord teisiti teha/millele rohkem tähelepanu pöörata?