Noorte Liidrite ümarlauad

Ümarlaudadel saame kohalike organisatsioonide juhtidega tuttavaks, uurime, mida uut organisatsioonidel toimumas on, arutame ühiselt huvitavatel juhtimisteemadel, et üksteiselt õppida ja kogemusi jagada. Lisaeesmärkideks on koostöö toetamine ning vajadusel ühiste huvide eest ühiselt seismine.

Ümarlaudade protokollid leiad siit.

Ümarlaudade formaat

Noorte Liidrite ümarlaudadel on iga kord ühesugune ajakava. Ühelt poolt selle jaoks, et säiliks konkreetsus ning efektiivne ajakasutus, ning teiselt poolt selleks, et alati kõik olulised teemad läbi saaks võetud. Ümarlaudadel käitume vastavalt meie hea tahte avaldusele, mille leiad pärast formaati.

 1. Ülevaade
  • Vastatakse kolmele küsimusele:
   • Mis on teie organisatsioon vahepeal teinud?
   • Millised probleemid on vahepeal tekkinud? Kuidas lahendasite?
   • Mida olete vahepeal õppinud?
  • Toimunud ürituste kogemuste jagamine (vt. küsimusi siit).
 2. Teema arutelu
  • Igal ümarlaual on üks noorteorganisatsioonide jaoks oluline aruteluteema.
  • Mõnel korral on teemat lähemalt avamas ka mõni väline esineja (nt. varem on olnud Aune Past, Ülo Vihma, Hector Pagan, Vahur Kalmre).
 3. Ideede laat
  • Igal projektijuhil on 3 minutit oma projekti tutvustamiseks. Kõik vastavad järgmistele küsimustele:
   • Eesmärk ja sisu lühidalt? Millal ja kus toimub? Kui kaugel on ettevalmistused?
   • Keda tahaksite koostööpartneritena kaasata? Milliste tegevuste jaoks? Mida oleks veel võimalik kavasse lisada?
  • Ideede laat on jagatud kolme ossa projektide valmidusjärgu järgi:
   • Valmis projektid – kõik tegevused teada, juurde vaja väga konkreetseteks osadeks.
   • Pooleli projektid – põhiplaan olemas, aga on ka palju lahtisi osasid.
   • “Just tekkis üks idee”-tüüpi projektid – kohapeal tekkinud ideed.
   • 5 minutit projektide vastu huvi üles näitamiseks.

Hea tahte avaldus

Meie, noorteorganisatsioonide esindajad, tõotame järgmist:

Suhtuda austusega teistesse noorteorganisatsioonidesse ja vastavalt enda võimalustele ja teiste vajadustele jagada oma organisatsioonile kuuluvaid ressursse.

Luban, et ei kasuta ümarlaudadel kuuldud informatsiooni kuritahtlikel või omakasupüüdlikel eesmärkidel osalenud organisatsioonide vastu.

Luban, et kui kasutan saadud informatsiooni, siis ühel või mitmel alljärgnevatest põhjustest:

 1. Oma organisatsiooni või iseenda projektide arendamiseks ja paremaks muutmiseks.
 2. Jagamiseks oma organisatsiooni liikmetele või teistele usaldusväärsetele tuttavatele.
 3. Osalevate organisatsioonidega koostööprojektide tegemise tarvis.
 4. Muul heatahtlikul ja mõistlikul põhjusel.