Tuleviku muutmine ehk teistmoodi päevaplaan


Autor: Siim Tanel Tõnisson
Toimetaja: Kertu-Liisu Ert

Meie elu koosneb lugudest. Iga nähtus on lugu. Meie enesenägemus on lugu, mida ehitame iga päev. Lugude kaudu mõistame ja kujundame maailma. Nii loobusin Thorin Klosowski eeskujul ajakavadest ja punktistatud päevadest ning olen viimased kaks nädalat kujundanud oma päevi lugude abil.

Idee on lihtne. Selle asemel, et opereerida algoritmina, järgida päevaplaane, mis koosnevad kellaaegadest ja märksõnadest, on palju huvitavam ja tulemuslikum nende punktide sidumine üheks looks. Ent miks ja kuidas?

  1. Vead plaanis. Minu kogemus näitab, et lihtsad nimekirjad ülesannetest ja käikudest on toredad, aga vähetõhusad. Omamoodi on tegemist edasilükkamisega – tegevuse lahtimõtestamise jätame tegevuse kättejõudmise ajaks. Siis oleme aga hädas, sest ajakulu, millega olime arvestanud, ei vasta kuidagi halastamatule tegelikkusele. Kõiki sündmusi natuke detailsemalt läbikirjutades kerkivad aga sellised kronoloogilised eksimused esile. Millegi lahtikirjutamine nõuab lahtimõtestamist, selle ajakulu kriitilisemat hindamist.
  2. Ilukirjanduslik element on kindlasti eksperimendi kõige võluvam osa, kus tehnilisest meetodist saab loovtöö. Kõik lood on olemuslikult faktide jadad, kindlasti toimunud sündmused. Seepärast on jutustaja sõnades kahtlemine täiesti mõttetu. Sellise kindluse saab oma päevaplaani kaudu tuua ka tulevikku.
    Homne päev tuleb kirja panna olevikus, kindlas kõneviisis ja kolmandas isikus. Lugu peab juhtima meid, mitte vastupidi. Peame astuma korraks oma elus jutustaja juhitud tegelase rolli. Omamoodi on tegemist tuleviku determineerimisega. Millegi endale sisendamine nii, et see paistab paratamatuna, muudab oluliselt lithsamaks selle täideviimise.
    Nii saame aga oma tuleviku-mina panna tegema asju, mide me tavaliselt ei teeks. Näiteks kirjutame talle homseks päevaks ette midagi ekstrovertset, mis väljuks rutiinist ja muudaks igapäeva säravamaks. Võime oma tuleviku-minasid panna riidehoidjale komplimente tegema või alustama vestlusi kõrvalistujatega rongis.
  3. Mälu. Selle 10-15 minutiga, mis veedame oma päeva läbi mõeldes, kinnistame tegevused, ajad, järjestused ja poenimekirjad palju sügavamale mällu kui lihtsa loetueluga. Päevad, mille olin eelnevalt läbikirjutanud, ei vajanud ülevaatamist. Kõik oli meeles.

Oma elu loostamine on mulle tänaseni andnud vaid head. Olla tegelane oma elus avardab võimalusi, lükkab kaugemale piire ning annab võimaluse olla kangelane iseenese muinasloos.