Valdur Laid – Juhtimisfilosoofiast, haridusest ja igapäevatööst

Eelmise aasta detsembri alguses käisid Martin ja Meeli Tallinnas, et intervjueerida üht Eesti põnevamat erasektori juhti – Valdur Laidi (Elioni juht, alates 1. veebruarist 2012 TeliaSonera Soome äriüksuse juht). Põneva ja väga intensiivse kohtumise jooksul avasime hulganisti erinevaid juhtimise tahke, nii laiema juhi rollide ja vajalike iseloomuomaduste, kui konkreetsemaid hariduse, koolituste ja juhtimisraamatute teemasid.

Oleme äärmiselt tänulikud Valdur Laidile, oma mõtete jagamise eest ja meie lahkelt võõrustamise eest! Samuti edastame oma suurimad tänud Karin Kahrele, kes aitas meil seda intervjuud korraldada. Jääme tänu võlgu ka TÜÜEle, kelle kaamerat selle filmimise jaoks laenasime. Videos mängiva loo autor on: http://ccmixter.org/people/cdk.

Pärast videot vastamiseks

Innustatuna Valdur Laidi viimastest nõuannetest selles samas videos, otsustasime omalt poolt teha võimalikult lihtsaks kuuldut edaspidi rakendada. Selleks panime kirja mõned küsimused, mis aitavad loodetavasti videos räägitut praktiliselt enda juhtimises ja elus rakendada.

  1. Kuidas Sina aitad juhina oma inimestel tulemusi saavutada? Kui palju toetad oma meeskonna ja/või organisatsiooni liikmete arengut? Mis aitaks Sul seda rohkem ning paremini teha?
  2. Kuidas tasakaalustad oma tööd, suhteid ja vaba aja tegevusi? Kas tahaksid ja saaksid kuidagi muuta nende osakaale?
  3. Mida oled teinud siiani selleks, et tagada oma meeskonna ja/või organisatsiooni liikmete ühtset arusaama organisatsiooni eesmärkidest? Kuidas võiksid seda veel mõjusamalt teha?
  4. Millised koolitused, raamatud, videod jms on Sul aidanud siiamaani kõige paremini juhina areneda? Kuidas saaksid edaspidi neid vahendeid rohkem kasutada ja seeläbi end veel paremini arendada?
  5. Kui oled mõne organisatsiooni juht, siis mõtle korraks, kes moodustavad Sinu esmase juhtimismeeskonna? Kas need inimesed tunnevad end meeskonnana või mitte? Kuidas saaksid suurendada meeskonnatunnet ja meeskonda veel paremini tööle panna?

Loodetavasti andis intervjuu Sulle sama palju häid mõtteid kui meile ning et küsimused aitasid Sul neid ideid nüüd oma juhtimise kontekstis lahti mõtestada ja võib-olla midagi ka kohe kasutusele võtta oma igapäevases juhtimises!


Martin Noorkõiv

Martin Noorkõiv

Olen üsna veendunud optimist ja usun inimeste võimesse maailmas asju korda teha. Püüan oma igapäevases tegevuses ühendada ulmelisi visioone ning praktilisi väljakutseid kodanikuühiskonna, sotsiaalse ettevõtluse ning demokraatia arendamise juures. Töötan SA Domus Dorpatensise tegevjuhi ning Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimehena selle nimel, et tänastest noortest võiksid saada tulevased Eesti ühiskonna vastutustundlikud hoidjad ja arendajad. Lähemalt minu mõtetest ja tegemistest: martinnoorkoiv.com